Energieconcept maakt of breekt snel inlopen woningnood

Winst en verlies voor netbeheerder Liander in een ruzie met een Katwijkse bouwer die het uitblijven van een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk voor zijn bijna opgeleverde woningen aanvocht. Volgens Liander is het essentieel dat ontwikkelaars tijdig keuzes maken wat betreft de benodigde capaciteit.

Bouwbedrijf De Lange-Van der Plas uit Katwijk daagde Liander onlangs in kort geding. De in totaal 50 woningen die het bedrijf heeft gerealiseerd in Leiden en Noordwijk konden niet tijdig worden opgeleverd omdat de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk uitbleef. Volgens de bouwer wist Liander al een paar jaar van de bouwplannen is de netbeheerder daarom aansprakelijk voor eventuele schadeclaims van kopers of moet het een noodstroomvoorziening realiseren. 

De uitspraak die maandag 25 september plaatsvond, is uitgemond in een gelijkspel. Liander moet bij het project van De Lange-Van der Plas in Leiden ervoor zorgen dat er uiterlijk 24 november spanning op de woningen zit. Dit is conform de toezegging die Liander al eerder deed richting de ontwikkelaar. 

Vrijvallen transportcapaciteit

Bij de appartementen in Noordwijk zal de bouwer wat de rechter betreft toch nog geduld moeten betrachten. In dit geval beschikten de hotels die eerst op de plek van de appartementen stonden over een aansluiting en transportcapaciteit waarmee zij stroom konden afnemen. In verband met de sloop van de hotels zijn de aansluitingen echter verwijderd en verviel ook het recht op transportcapaciteit om stroom af te nemen. Liander was verplicht om de transportcapaciteit die daarmee vrijviel, aan andere gegadigden ter beschikking te stellen en heeft dat ook gedaan.

Een woordvoerder van de netbeheerder: 'Toen er vervolgens voor de nieuwe appartementen transportcapaciteit werd aangevraagd zat het net vol, vandaar dat er eerste een nieuw transformatorhuisje geplaatst moet worden. Liander is daarvoor afhankelijk van de medewerking van grondeigenaren. Die is er echter niet gekomen. Pas de afgelopen week heeft de gemeente grond ter beschikking gesteld.We gaan nu zo snel mogelijk alsnog aansluiting realiseren.'

Het is zeker niet de eerste keer dat een netbeheerder en een ontwikkelaar elkaar treffen voor de rechter wegens het uitblijven van een aansluiting. Liander had zelf een soortgelijke kwestie in mei van dit jaar met bouwer Roosdom Tijhuis in Doetinchem. Desalnietemin ziet de woordvoerder van de netbeheerder geen toename van rechtszaken. 'Maar helaas komt het wel steeds vaker voor dat we onze klanten niet op de door hen gewenste datum van stroom kunnen voorzien.'

Drukte op laagspanningnet

In praktische zin acht hij het verstandig om geen toezeggingen te doen over de aansluiting die niet nagekomen kunnen worden. 'Maar dat is aan de ontwikkelaars zelf'. Netcongestie staat inmiddels hoog op de prioriteitenlijst in Den Haag. Daarvoor is eind vorig jaar ook het Landelijke Actieprogramma Netcongestie opgezet. Daaronder valt inmiddels ook de toenemende drukte op het laagspanningsnet, het elektriciteitsnet in de woonwijk. 'De behoefe om snel woningen toe te voegen dreigt in de knel te raken omdat ook hier de capaciteit tegen de grens aanloopt. En daarboven heb je dan ook de de behoefte aan meer capaciteit op het hoogspanningsnet. Dit vraag veel tijd.' 

Liander wijst er op dat de aanpak een gezamenlijke uitdaging is voor overheid, marktpartijen en netbeheerders. Dit jaar riep de de netbeheerder tijdens de Provada projectontwikkelaars en gemeenten op  om hun bouwplannen in een zo vroeg mogelijk stadium kenbaar te maken. 'Daarbij geldt dat het energieconcept van grote invloed is op een tijdige haalbaarheid van woningprojecten. Alternatieve warmteconcepten vragen immers minder elektriciteit waardoor elektriciteitsnetten niet of minder snel te hoeven worden uitgebreid. Denk daarbij aan een aansluiting op een warmtenet. Ontwikkelaars zijn gelukkig steeds meer bezig met innovatieve concepten waaronder energieopslag'

 

Laatste nieuws

Evenementen