Eigen Haard koopt sociale en middenhuurwoningen op NDSM-terrein Amsterdam

Woningcorporatie Eigen Haard heeft met Ten Brinke myb., een overeenkomst gesloten voor de afname van de sociale en middensegment huurwoningen op het NDSM terrein in Amsterdam Noord.

De samenwerkingsovereenkomst omvat de afname door Eigen Haard van alle sociale en middensegmenthuurwoningen en het bedrijfs- en maatschappelijk onroerend goed in de plint. In totaal komen er 285 woningen in het complex. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt. De precieze uitwerking bepaalt hoeveel woningen Eigen Haard uiteindelijk koopt. Als alles volgens plan verloopt start de bouw in de eerste helft van 2024.

Ten Brinke myb. is op dit moment de erfpachter van de percelen. Die vormen samen kavel A5 op het NDSM-terrein. Eigen Haard koopt naast de sociale en middensegment huurwoningen tevens de bedrijfsruimtes in de plint om te verhuren. De oplevering van de woningen is voorzien in de loop van 2026.

Woningcorporatie Eigen Haard verhuurt en beheert ongeveer 57.000 woningen in de Metropoolregio Amsterdam. Met bewoners en partners werkt de corporatie aan goede en duurzame woningen in prettige wijken en zet zich in voor het woongeluk van iedereen.

Ten Brinke myb. is een ontwikkelsamenwerking tussen Ten Brinke Vastgoedontwikkeling en myb. Development.