Drie complexen Park Fort Krayenhoff Nijmegen opgeleverd

Project Park Fort Krayenhoff in Nijmegen is onlangs opgeleverd. In nauwe samenwerking met landschapsarchitect Oslo zijn door Orange Architects 42 appartementen ontworpen, gerealiseerd in een publiek park aan de Waal.

De paviljoens, die in opdracht van BPD Noord-Oost & Midden zijn ontwikkeld, zijn identiek maar ten opzichte van elkaar gedraaid en gespiegeld. Als onderdeel van het park werd de historische fortwand, aan de oostzijde van het park, gereconstrueerd op de oorspronkelijk positie, met een groene gracht die dienst doet als overloopgebied. De paviljoens liggen als zwerfkeien in een losse setting langs deze fortwand.

De vormgeving van de paviljoens, door Trebbe gerealiseerd, is geïnspireerd op de diamantvorm van de lunetten van het verdedigingsbolwerk. In het, naar de Waal toe, oplopende park is een half ondergrondse parkeergarage geïntegreerd die de paviljoens verbindt. Hierdoor liggen de paviljoens iets opgetild ten opzichte van het park. De paviljoens tellen 5 bouwlagen boven maaiveld, die op de bovenste 2 verdiepingen iets terugtrappen. Een compacte kern geeft toegang aan 3 appartementen per laag en 2 penthouses op de bovenste verdieping. De daken zijn voorzien van groen en pv-panelen.