Aanbesteding WoonST 2.0 in Eindhoven van start

Woningcorporaties en gemeenten in de regio Eindhoven hebben als vervolg op WoonST 1.0 nu ook WoonST 2.0 opgestart. Zij willen zo 750 eengezinswoningen en 1750 gestapelde woningen realiseren in een tijdsbestek van 4–6 jaar.

In 2019 hebben 13 woningcorporaties uit de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en 9 gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) gezamenlijk het initiatief genomen om de betaalbaarheid van sociale huurwoningen te verbeteren en de snelheid waarmee deze worden gerealiseerd te verhogen. De samenwerking heeft de naam WoonST gekregen. WoonST heeft inmiddels geleid tot een flinke ‘bouwstroom’ en samen met de aannemers liggen de corporaties op koers om circa 1000 woningen te realiseren.

De partijen die aan WoonST 1.0 samenwerken, willen de samenwerking voortzetten. Zij gaan nu nieuwe opdrachten voor WoonST 2.0 in de markt zetten. De woningen worden in de gehele Metropoolregio Eindhoven toegepast. Betaalbaarheid en snelheid zijn net als in WoonST 1.0 hoofddoelstellingen. maar in WoonST 2.0 wordt een belangrijke derde hoofddoelstelling toegevoegd, namelijk het reduceren van de milieu-impact. ‘Duurzaamheid, circulariteit en het toepassen van biobased materialen zijn belangrijk thema’s, want de corporaties willen op dit gebied een stap vooruit zetten’, aldus Bas Sievers, directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonpartners. In WoonST 2.0 is de ambitie om 750 eengezinswoningen en 1750 gestapelde woningen te realiseren in een tijdsbestek van 4–6 jaar.

De opdrachtgever organiseert twee aanbestedingen: een voor eengezinswoningen en een voor gestapelde woningen.