PropertyNL Lounge | Hart van Suburbia. Nieuwe kansen voor wonen en functiemenging in wijkwinkel- en stadsdeelcentra

Veel wijkwinkel- en stadsdeelcentra snakken naar een tweede leven. Revitalisatie is van wezenlijk belang. Niet alleen voor de toekomst van het centrum zelf, maar ook voor de omliggende woonwijken. Hoe kunnen deze plekken een impuls krijgen? Dat kan bijvoorbeeld door verdichting met woningbouw en andere functies dan uitsluitend retail. Denk aan horeca, leisure en maatschappelijke voorzieningen. De uitdaging is welke keuzes gemaakt moeten worden en wie welke verantwoordelijkheid pakt.

Tijdens het seminar Hart van Suburbia presenteren wij de route naar opwaardering van wijkwinkel- en stadsdeelcentra. Zowel vanuit het perspectief van de overheid, de belegger als de projectontwikkelaar. Wij gaan samen met u in op vraagstukken als: Welke kansen en uitdagingen zijn er om bestaande centra op te waarderen? Wat zijn de ‘knoppen’ waar we aan kunnen draaien om de verdichting met wonen succesvol te laten zijn? Hoe verhoudt de oorspronkelijke dominante winkelfunctie zich tot de beoogde multifunctionaliteit? Welke voorbeelden zijn er al? Wat maakt het voor belanghebbenden waaronder investeerders interessant? Wat zijn mogelijke risico’s?

Sprekers voor deze bijeenkomst zijn: 

Programma

14:30-15:00  Ontvangst gasten
15:00-15:15  Opening door dagvoorzitter Wabe van Enk
15:15-15:35  Transformatie tot nieuwe multifunctionele wijk- en stadsdeelcentra. De kansen en uitdagingen, Pieter van der Heijde
15:35-15:45  Discussie met de zaal
15:45-16:00  Hoe maken we het hart van suburbia weer gezond? Het ontwikkelaarperspectief Jan Ruitenberg
16:00-16:15  Hart voor Suburbia. Het beleggersperspectief op robuuste en relevante centra in de wijk, Boris van der Gijp en Jos Sentel
16:15-17:00  Paneldiscussie met publiek en de drie sprekers moderator Wabe van Enk
17:00-18:30  Netwerkborrel

Algemene informatie 

Exclusief voor: 
Leden van PropertyNL en relaties van AM, Syntrus Achmea & Bureau Stedelijke Planning. Invitation only.
Prijs: Gratis entree.
Datum: donderdag 20 juni 2019
Tijd: 14:30 – 18:30 (Netwerkborrel na afloop)
Locatie: WTC Utrecht

Bekijk een sfeerimpressie van de PropertyNL Lounge

  • Startdatum: 20-06-2019
Inschrijven