Nationaal Congres | De strijd om de Binnenstedelijke Ruimte

Met een veelheid aan (urgente) ruimteclaims wordt de ruimtelijke ordening in onze steden een steeds complexere zaak: woningbouw, voorzieningen, groen, bedrijvigheid, mobiliteit vragen allen om ruimte in de (centra van de) steden.  

PropertyNL en Buck Consultants International organiseren dit congres met als doel stedenbouwkundigen, planologen, stadsontwikkelaars, beleidsmakers, vastgoedontwikkelaars, -investeerders bij elkaar te brengen om concrete acties te formuleren om de urgente stedelijke opgaven met spoed om te zetten in de realisatie van woningen, kantoren- en bedrijfsruimte en voorzieningen. Ons staat een praktijkdag voor ogen waar de deelnemers uit het hele land geïnspireerd worden om oplossingen te vinden, die in de praktijk werken.

Programma:

10:15 – 10:20

Welkom door dagvoorzitters René Buck, directeur Buck Consultants International & Wabe van Enk, hoofdredacteur PropertyNL

10:20 – 10:50

Spanningen in de binnenstedelijke bouwopgaven Co Verdaas, Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling

10:50 – 11:20

Internationale concurrentiepositie van steden
• Pieter Hendrikse, CEO JLL
• Jeroen Nijland, directeur Netherlands Foreign Investment Agency       

11:20 – 12:15

De opgave in de praktijk: op weg naar oplossingen met o.a.
• Rotterdam-Zuid: Jos Melchers, Directeur Gebiedsontwikkeling, gemeente Rotterdam

12:15 – 13:30

Lunch

13:30 – 14:30 

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren met korte presentatie en interview door dagvoorzitter

14:30 – 15:00

Gemengde woon-werkmilieus: waarom-waar-hoe? Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving

15:00 – 15:30

Pauze

15:30 – 15:50

Stedelijk afwegingskader sectorale claims Paul Bleumink, Managing Partner, Buck Consultants International

15:50 – 16:30 

Slotdebat: Nationaal Urgentie Programma Stad met o.a.
• Dick van Hal, voorzitter IVBN

16:30 – 17:30

Netwerkborrel

Algemene informatie
Locatie: Utrecht
Wanneer: 3 oktober 2019, 10.15 – 17.30 uur
Ledenprijs: € 295,- (Exclusief BTW)
Niet ledenprijs: € 350,- (Exclusief BTW)
Inclusief lunch en netwerkborrel na afloop

  • Startdatum: 03-10-2019
Inschrijven