10e Nationale Vastgoeddag Nyenrode (5 PE-punten)

Al 10 jaar dé ontmoetingsplek voor de financiële vastgoedprofessional

Vastgoedseminar op Nyenrode Business Universiteit te Breukelen
Woensdag 22 mei 2019, 13.00–19.30 uur

PropertyNL organiseert in samenwerking met Nyenrode Real Estate Center op woensdag 22 mei 2019 de 10e Nationale Vastgoeddag. Een keur van deskundigen op uiteenlopende gebieden geeft antwoord op financiële vraagstukken die nu in de vastgoedbranche spelen.

Het programma in het kort:

  • Duo-presentatie actualiteit accountancy <-> fiscaliteit
    Problemen, keuzes en oplossingen rond leasing, actuele kostprijs en de voorziening groot onderhoud
  • Vastgoed fiscaal: planningsaspecten btw en overdrachtsbelasting
  • Vastgoed business valuation: waardecalculatie van ondernemingsvastgoed in goede en slechte tijden
  • Ecosystem accounting
  • Zeespiegelstijging: gevolgen voor vastgoed NL en Randstad

 

Duo-presentatie actualiteit accountancy <-> fiscaliteit
Problemen, keuzes en oplossingen rond leasing, actuele kostprijs en de voorziening groot onderhoud

In een duo-presentatie behandelen Hans Grönloh en Tom Berkhout belangrijkste verslaggevingskwesties van dit moment en de vertaling daarvan naar de fiscaliteit. Welke acties moeten er worden ondernomen om goed voorbereid te zijn op morgen?
Door de nieuwe lease-standaard IFRS 16 zijn per 1 januari 2019 alle huurcontracten op de balans gekomen van de lessee/huurder. Dit heeft een enorme impact op de vastgoedbeleggingsmarkt. Vastgoedondernemingen hebben inmiddels de mogelijke impact geanalyseerd, en moeten nu problemen oplossen en erover communiceren. Ook in de fiscaliteit speelt de vraag naar behandeling in de praktijk van de leasing-standaard.

Het tweede onderwerp betreft de ‘voorziening groot onderhoud’. Voor de verslaggeving zijn de regels gewijzigd. Het is niet meer mogelijk het onderhoud in één keer ten laste van het resultaat te brengen. Dat levert de nodige problemen op. In de fiscaliteit wordt fel gedebatteerd over de vraag of ineens een enorme voorziening gevormd kan worden, of dat inhaaldoteringen mogelijk zijn.

Het derde onderwerp betreft het — nog steeds nieuwe — begrip ‘actuele kostprijs’. Ondernemingen worden geconfronteerd met definitiekwesties en daaruit volgende keuzestress over al dan niet activeren. Ook in de fiscaliteit speelt dit thema. De inleiders bespreken keuzes en oplossingen.


Vastgoed fiscaal: planningsaspecten btw en overdrachtsbelasting

Prof. dr. René van der Paardt besteedt aandacht aan de belangrijkste actualia voor btw en overdrachtsblasting. Is 2% overdrachtsbelasting mogelijk voor te transformeren kantoren en bedrijfsgebouwen? Vervaardigen van bestaande gebouwen. Is het fiscaal gunstiger de verkoop van nieuwe woningen via een aandelentransactie te realiseren dan als stenen-deal? Verder de doorkijkbenadering en de bedrijfsopvolgingsvrijstelling.

Vastgoed business valuation: waardecalculatie van ondernemingsvastgoed in goede en slechte tijden

De economische cyclus lijkt zijn top bereikt te hebben. Hoe houden business valuators rekening met een kantelende markt bij de waardering van ondernemingen met vastgoed (eigen gebruik en beleggen)? Hoe houd je calculatorisch en waarderingstechnisch ‘zuiver’ rekening met risico’s en onzekerheden rond vastgoed? Dr. Jan Vis MBA CMC RV FRICS legt dit uit.

Ecosystem accounting

Zoet water, zout water, bosgebied en heide zijn voorbeelden van ecosystemen in Nederland. Wat is de kwaliteit van die ecosystemen en wat dragen ze bij aan de economie en de samenleving (ecosysteemdiensten). Wat zijn ze waard in combinatie met de bebouwde omgeving? Waar wordt onttrokken en toegevoegd? Het CBS ontwikkelt een gloednieuwe statistiek over dit ‘natuurlijk kapitaal’ en geeft ze weer in kaarten. Dit is ook van belang voor vastgoedprofessionals. Projectleidster dr. Rixt de Jong presenteert deze nieuwe invalshoek.

Zeespiegelstijging: gevolgen voor vastgoed NL en Randstad

Prof. dr. Gert-Jan Reichart van de Universiteit Utrecht en tevens verbonden aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee geeft een overzicht van wat Nederland en in het bijzonder de Randstad de komende tientallen jaren te wachten staat. Kunnen we ons hier nog wel tegen wapenen of is het gevecht op voorhand verloren?

Programma*

12.30–13.00 uur: Ontvangst deelnemers 

13.00–14.45 uur: De nieuwe leasing-standaard: grote gevolgen voor huurders, verhuurders en financiers

Drs. Hans Grönloh RA MRE
KPMG Real Estate & Nyenrode Real Estate Center

Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS
Nyenrode Real Estate Center, Nyenrode Master Fiscaal Recht

14.45–15.15 uur: Pauze

15.15–16.15 uur: Vastgoed fiscaal: btw, overdrachtsbelasting

Prof. dr. René van der Paardt
AKD, Vakcoördinator indirecte belastingen Nyenrode Master Fiscaal recht

16.15–17.15 uur: Vastgoed business valuation: de waarde van ondernemingsvastgoed in goede en slechte tijden

Dr. Jan Vis MBA CMC RV FRICS
Talanton, Directeur Nyenrode Business Valuation opleiding

17.15–18.00 uur: Dinerbuffet

18.00–18.45 uur: Ecosystem accounting
Dr. Rixt de Jong
Project Manager Natural Capital Accounts, Sustainability Statistics (CBS)

18.45–19.30 uur: De onomkeerbare zeespiegelstijging: niet óf, maar wanneer overstroomt de Randstad?

Prof. dr. Gert-Jan Reichart
Universiteit Utrecht, Head of the Ocean Systems Department
Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee

19.30  uur: Afsluiting en uitreiking PE-punten

Dagvoorzitter: prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS

Bestemd voor

Financieel georiënteerde professionals die zich in of met de vastgoedbranche ophouden, zoals CFO’s, accountants, fiscalisten, financieel adviseurs, vastgoedfinanciers, ondernemers, projectontwikkelaars, bedrijfseconomen, bedrijfsjuristen, notarissen, makelaars en taxateurs.

Algemene informatie

Datum: Woensdag 22 mei 2019
Tijd: 13.00–19.30 uur
Prijs: € 545,- Excl. BTW (Inclusief Dinner)
€ 50,- Vroegboekkorting voor 8 april
Locatie: Universiteit Nyenrode
5 PE-punten NBA

* Programma en sprekers onder voorbehoud

  • Startdatum: 22-05-2019
Inschrijven