Voormalig Feyenoord City ook in beeld voor komst campus TU Delft

De Rotterdamse gemeenteraad wil dat er serieus wordt gekeken naar de voormalige gebiedsontwikkeling Feyenoord City als vestigingslocatie voor een nieuwe campus van de TU Delft. 

De gemeenteraad van Rotterdam heeft vorige week een motie van VVD en D66 aangenomen waarin wordt verzocht om de voormalige gebiedsontwikkeling Feyenoord City mee te nemen in het onderzoek naar een mogelijke locatie voor een nieuwe campus van de TU Delft. 

Medio vorig jaar maakt de TU Delft zijn voornemen bekend om nieuwe initiatieven op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie deels vanuit Rotterdam te laten plaatsvinden. In Delft zelf groeit de universiteit steeds meer uit zijn jasje. Om aan de groeiende vraag naar ingenieurs te voldoen, wil de TU Delft een nieuwe campus starten in Rotterdam. Tot 2035 zorgt deze campus voor een aanwas van 10.000 nieuwe studenten in de Maasstad. 

Er wordt inmiddels gezocht naar een locatie, en daarvoor zijn vijf verschillende opties in beeld, waarover zowel de TU Delft als de gemeente Rotterdam nog geen uitspraken doet. Voor D66 en VVD staat echter als een paal boven water dat ook het voormalige Feyenoord City moet worden meegenomen als mogelijke locatie. 

Banen zorgen ervoor dat gebieden aantrekkelijk zijn om te wonen

Inmiddels wordt er onder de naam Waterkant al hard gewerkt aan nieuwe plannen waarbij ook nadrukkelijk een participatietraject met omwonend is opgestart. Het moet een place to be worden die inclusief is en zowel groene als blauwe buitenruimte biedt en waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt, onder meer in het aan te leggen getijdenpark in de Maas. 

Volgens de indieners van motie is voor deze ambities een extra vliegwiel nodig. 'Met het wegvallen van het nieuwe Feyenoord stadion is een economische motor weggevallen. Gebiedsontwikkeling zonder economie zorgt voor woningen, maar niet voor banen; banen zorgen ervoor dat gebieden aantrekkelijk zijn om te wonen.'

De initiatiefnemers wijzen erop dat dat college van bestuur van de TU Delft heeft aangegeven te mikken op de eerste generatie nieuwe studenten die in Rotterdam Zuid is opgroeid en tevens ook het stadsdeel een interessante locatie te vinden. 'De vestiging van een deel van de TU Delft Zuid kan een enorm vliegwiel zijn en kansen zal genereren voor duurzame innovatie en werkgelegenheid.'

De motie is aangenomen met het verzoek aan het Collega van B & W om hierover voor eind 2024 een terugkoppeling te gevan aan de gemeenteraad.
 

In PropertyNL 2 is meer aandacht voor de komst van 10.000 studenten van de TU Delft naar Rotterdam. Deze uitgave verschijnt op 23 februari.