Van Rij kiest eieren voor zijn geld bij vermogenswinstbelasting box 3

Demissionair staatssecretaris Van Rij heeft het voorstel vermogenswinstbelasting box 3 aangepast.

Hij heeft na een lawine aan reacties – 1737 in getal – de vermogenswinstbelasting zodanig aangepast dat de heffing op basis van fictief rendement van tafel is. Voor minder liquide bezit, zoals vastgoed, zullen beleggers pas belasting hoeven te betalen als de winst is verzilverd.

Uitvoeringstoets

Van Rij zegt dat hij deadline van 2027 wil halen. Of die deadline gehaald zal worden hangt af van een uitvoeringstoets die de Belastingdienst uitvoert. Daarna kan het wetsvoorstel naar de Kamer. Van Rij heeft echter gezegd dit aan zijn opvolger over te laten. Wanneer het nieuwe kabinet er in mei nog niet is, kan de deadline mogelijk niet gehaald worden, aldus Van Rij. In de Kamerbrief schrijft hij dat stilstand op het dossier box 3 betekent dat de invoering per 2027 uit het zicht raakt.

Materieel is de zaak voor de Belastingdienst beperkt. Het scheelt de schatkist een kleine € 400 mln per jaar ten opzichte van de overbruggingswetgeving, maar ligt politiek gevoelig. De overbruggingswetgeving is nog geen uitgemaakte zaak. Duizenden bezwaarschriften wachten op behandeling. Er wordt dit voorjaar nog een uitspraak van de Hoge Raad verwacht. In 2021 schoot de Hoge Raad eerdere plannen voor een vermogenswinstbelasting op basis van fictieve belasting af, waardoor de Belastingdienst in grote problemen kwam.

Schrijnend

De voorstellen voor de nieuwe vermogenswinstbelasting gelden ook voor tweede woningen die zelf gebruikt worden. Dit leverde schrijnende voorbeelden op van mensen met lage inkomens die hun tweede woning zouden moeten verkopen om aan de nieuwe vermogenswinstbelasting te voldoen. Dat hoeft in het nieuwe systeem niet meer, omdat zij pas afrekenen bij verkoop. Maar wel vallen tweede huizen in box 3 net zoals andere onroerende zaken.

Nieuw is dat Van Rij afziet van verliesverrekening met eerdere winstjaren. Dat stuit op uitvoeringsproblemen. Wel mogen verliezen onbeperkt met latere winstjaren worden verrekend. Een bottleneck is de waardebepaling van onroerende zaken voor de nieuwe vermogenswinstbelasting. De verwachting is dat de Belastingdienst niet kiest voor aanschafwaarde, maar voor de waardebepaling bij invoering van de wetgeving. Dit zal dus betekenen dat alle gebouwen in box 3 moeten worden getaxeerd.