Rotterdam wil schuiven met bedrijven om maakindustrie te behouden

Maakbedrijven in Rotterdam hebben steeds meer moeite geschikte kleine of middelgrote ruimtes te vinden, terwijl minder belastende bedrijven op bedrijventerreinen zijn gevestigd. Actieplan Bedrijfsruimte, dat woensdag door het Rotterdamse college van B en W werd gepresenteerd, moet daar verandering in brengen.

Rotterdam wil dat de maakindustrie een plek behoudt in de Maasstad. Producerende bedrijven zorgen immers voor werkgelegenheid en leveren een bijdrage aan de broodnodige instroom van vakmensen. Het aantal beschikbare locaties voor deze ondernemingen neemt echter al jaren achtereen af.  Het college wil de trend een halt toeroepen door de ruimte beter te verdelen.

Wethouder Robert Simons van Haven, Economie, Horeca en Bestuur in Rotterdam: “De ruimte voor bedrijven in met name de maakindustrie staat onder druk. Deze maakindustrie biedt werk aan vakmensen en dat is van essentieel belang voor de werkgelegenheid en de economie van Rotterdam. Nu en in de toekomst.”

Op de juiste plek

Op sommige bedrijventerreinen zitten bedrijven die niet in die omgeving horen, stelt het College. ‘Ze leveren geen belasting op voor het milieu of produceren weinig geluid en kunnen prima in de buurt van woningen of winkels staan. Die bedrijven houden ruimte bezet voor bedrijven die wel in hogere milieucategorie horen en niet dichtbij huizen kunnen staan. Het actieplan biedt betere mogelijkheden om bedrijven te helpen een geschikte plek vinden op een bedrijfsterrein.’

Onder meer in Spaanse Polder wordt gekeken naar het beter benutten van ruimte. Bedrijven die nu allemaal een eigen gebouw op een stuk grond hebben, kunnen in sommige gevallen volgens het College ook op één of meerdere verdiepingen in een bedrijfsverzamelgebouw werken. ‘Daarvoor moet geschikte en deelbare bedrijfsruimte komen.’

Gerichte uitgifte

De gemeente is eigenaar van een aantal bedrijfspanden en van de grond in bedrijfsgebieden. Daar start een test om criteria mee te geven bij de verkoop van panden of de uitgifte van grond, zodat er ruimte toegewezen wordt aan bepaalde soorten bedrijvigheid.