Nederlands vastgoed gewild voor witwassen

Uit onderzoek van NRC en De Groene Amsterdammer blijkt hoe aantrekkelijk Nederlands vastgoed is voor witwassers en belastingontwijkers.

Bijna 15.000 Nederlandse panden of percelen zijn gekocht of gefinancierd door een offshore-vennootschap (een bedrijf dat is opgericht op een plek waar de wetgeving mogelijkheden biedt de identiteit van de eigenaar te verhullen). Dat blijkt uit data van het Kadaster, opgevraagd door NRC en De Groene Amsterdammer met hulp van het Offshore Kenniscentrum.

Offshore-vennootschappen bezitten of financieren voor € 21,9 mrd aan Nederlands vastgoed. Van verreweg de meeste eigenaren is het niet gelukt om de identiteit vast te stellen. Dat wil niet meteen zeggen dat de vastgoedbezitters en -financiers iets illegaals doen, maar offshore-constructies kunnen ook gebruikt worden voor ontduiken van belasting en witwassen van crimineel geld.