Lokaal zorgen om uitverkoop Heimstaden

In steden als Apeldoorn en Groningen leven zorgen om de aangekondigde uitponding van huurwoning door Heimstaden. Lokale politici vrezen een afname van het aanbod aan betaalbarere huurwoningen. 

Begin oktober kondigde Heimstaden aan de komende twee jaar 2.500 van haar ca. 13.500 woningen te willen gaan uitponden: de woningen worden waarschijnlijk als koopwoningen verkocht. De Zweedse belegger houdt rekening met een volledige verkoop van haar voorraad in Nederland maar tegelijkertijd met een situatie waarbij het weer terugkeert als investeerder op de Nederlandse woningmarkt. De reden voor de terugtrekkende beweging schuilt enerzijds in de algemene economische omstandigheden waaronder de opgelopen rente, maar ook in de oplopende regeldruk op de huurmarkt waardoor inkomsten en rendement onder druk staan. 

De terugtrekkende beweging, die eerder al werd gemaakt door het Canadese Eres, vindt inmiddels ook weerklank in de gemeenten waar Heimstaden als verhuurder actief is. Zo stelde D66 in Apeldoorn vragen aan het college over de impact van het besluit op de lokale woningvoorrraad. 

De lokale vice-fractievoorzitter Robert Jan Jonker wijst erop dat 'Heimstaden de afgelopen jaren opvallend veel oude sociale huurwoningen overnam, waar corporaties vanaf willen en anderen de neus voor ophalen omdat er veel geld moet worden gestoken in renovatie en verduurzaming. Die investering, zeker 50.000 euro per woning, moet vroeg of laat worden terugverdiend.' Hij vervolgt: 'Heimstaden biedt deze woningen als huur aan in de vrije sector. Nu met het huidig overheidsbeleid om ook de huren in de middensector te reguleren, is het voor Heimstaden niet meer aantrekkelijk om in deze woningen te blijven investeren.'

Jonker stelt te vrezen voor het effect van het uitponden van de Heimstadenwoningen op de hoeveelheid betaalbare woningen in zijn gemeente. 'De huurwoningen komen waarschijnlijk op de particuliere woningmarkt als koopwoningen. Dat zou Heimstaden de meeste winst opleveren. Wij vinden dit zorgelijk wanneer grote aantallen huurwoningen stapsgewijs in de verkoop worden gezet. Dat levert extra druk op de krappe huursector, zowel in de sociale als betaalbare vrije huursector.'

In een reactie nuanceert woordvoerder Edward Touw de directe impact van de uitverkoop op lokaal niveau. 'verspreid over heel Nederland verwachten we over de komende 2 jaar zo'n 2.500 woningen te verkopen. In Gelderland hebben we in totáál ongeveer 2.300 woningen, daarvan verwachten we er in de komende twee jaar zo'n 460 te verkopen. In de gemeente Apeldoorn hebben we bijna 280 woningen, allemaal in de plaats Apeldoorn - verspreid over verschillende delen van de stad en waarvan 71% sociale huur.  In de komende twee jaar verwachten we er daar ongeveer 55 van te verkopen.'

Ook in Groningen leven er zorgen over de lokale woningen die nu nog worden verhuurd  door Heimstaden, in dit geval bij de lokale fractie van de ChristenUnie.  Touw:  'In de gemeente Groningen hebben we ongeveer 420 woningen (Stad en Haren), waarvan 75% sociaal. Verwachting is dat we hier in de komende twee jaar zo'n 80 woningen zullen verkopen.'

 

Laatste nieuws

Evenementen