Herstel vastgoedaandelen hangt sterk samen met de E van ESG

Volgens een rapport over beleggen in Europese vastgoedaandelen van ASR zal herstel van die aandelen gebaseerd zijn op in hoeverre fondsen kunnen aantonen hoe duurzaam ze zijn.

Dat zeggen onderzoekers Gideon Agyemang en Alexandra Heerbaart in een visie van Asr real assets investment partners, getiteld 'De impact van gestegen rentes op Europees beursgenoteerd vastgoed en het duurzame herstel'. In een analyse schetsen ze wat er in de afgelopen tien met de markten is gebeurd en hoe de hogere rente veel invloed had.

De relatief harde stijging van beleids- en marktrentes heeft sinds 2022 een negatieve impact gehad op de koersontwikkelingen van met name Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen. Waarbij structureel koersherstel van vastgoedaandelen vooralsnog uitblijft na een historisch slecht beursjaar. 

Veel vreemd vermogen

In de periode dat de rente is gaan stijgen zijn veel beleggers hun aandelen in beursgenoteerd vastgoed gaan verkopen. Het waren vaak fondsen met relatief veel vreemd vermogen. De hogere rente werd als een probleem gezien na jaren van relatief lage rentestanden en een periode van ‘there is no alternative’ (2014-2021) dus maar beleggen in aandelen.   

Het idee van beleggers was ook dat er herwaarderingen van portefeuilles naar beneden zouden moeten plaatsvinden. De koersen daalden maar het vreemde is dat ze zich niet herstelden na een bepaalde periode, zoals historisch toch altijd het geval was. Kennelijk denken beleggers in sterke mate dat het onderliggende vastgoed nog steeds niet voldoende is afgewaardeerd.

De onderzoekers verwachten niettemin dat er weer een herstel van de sector zal komen. Vooruitblikkend naar de periode waarin de verhoudingen tussen beurswaarderingen en vastgoedwaarderingen zich weer op een gezond niveau bevinden zien ze het volgende beeld.

ESG-prestaties

De Europese beursgenoteerde vastgoedmarkt zal er fundamenteel beter voorstaan dan medio 2023 het geval is en ESG-prestaties zullen een significant onderdeel uitmaken in de fundamentele vastgoedkeuzes die gemaakt moeten worden.

De voorgenoemde punten bieden volgens de onderzoekers een gezonde voedingsbodem om op de lange termijn actief te beleggen in (Europees) beursgenoteerd vastgoed. Met name doordat langetermijntrends binnen niet-beursgenoteerd vastgoed belangrijker zullen worden en met actief beleggen het verschil kan worden gemaakt, vanuit zowel rendementsperspectief als ESG-perspectief. Uiteraard mits de juiste fundamentele vastgoedkeuzes worden bepaald en gehanteerd.

Belangrijk blijft wel het onderliggende klimaat met zijn macro-economische en geopolitieke onzekerheden. Want hoewel er vanuit ‘de stenen’ bezien veel verklaard kan worden, is ook beursgenoteerd vastgoed afhankelijk van macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen.