Dura Vermeer, Amvest en Ymere ontwikkelen 450 woningen in Hoofddorp

In Victoriapark-midden aan de zuidkant van Hoofddorp komen maximaal 450 woningen.

Aan de zuidzijde van Hoofddorp tussen TudorPark en het toekomstige Park21 heeft corporatie Ymere de grondpositie ‘Victoriapark-midden’ met woonbestemming en beeldkwaliteitsplan verkocht. Voor de ontwikkeling van Victoriapark-midden zijn Dura Vermeer Bouw Midden West en gebiedsontwikkelaar Amvest de samenwerking aangegaan, samen vormen zij de ontwikkelcombinatie Victoriapark CV. De ontwikkelcombinatie en Ymere hebben een koopsamenwerkingsovereenkomst gesloten. In aanvulling daarop is de anterieure overeenkomst met de gemeente Haarlemmermeer overgenomen van Ymere.

50% vrije sector

De combinatie van marktpartijen, corporatie en gemeente in de planvorming maakt het mogelijk om gezamenlijke ambities waar te maken en te bieden waar de markt nu om vraagt: versnelling in de woningbouwopgave. De toekomstige wijk bestaat uit 40% sociale huurwoningen, 10% huurwoningen in het middensegment en 50% vrijesectorkoopwoningen. Ontwikkelcombinatie Victoriapark CV ontwikkelt de woningen voor de huurwoningen in het middensegment en de vrijesectorkoopwoningen. Ymere ontwikkelt de sociale huurwoningen.

Stijlvol en groen

‘Wij zijn trots dat Dura Vermeer na TudorPark opnieuw een kwalitatief, stijlvol en groen woongebied gaat ontwikkelen. Samen met ontwikkelpartner Amvest en co-maker Ymere creëren we een wijk met een knipoog naar de Victoriaanse tijd. Passend in het poldergebied van Hoofddorp voor een mix aan doelgroepen’, aldus Marijke Nas, statutair directeur Dura Vermeer Bouw Midden West.

De ambitie van zowel de ontwikkelcombinatie als Ymere is om een harmonieuze en klimaatbestendige wijk te realiseren, die een gezonde leefstijl en duurzame wijze van wonen voor een mix aan bewoners bevordert en ontmoeting en beweging binnen de buurt stimuleert.

De Victoriaanse stijlkenmerken, die terugkomen in de architectuur van de woningen en de inrichting van de buitenruimte, worden gecombineerd met specifieke locatiekenmerken van het poldergebied. Het omliggende water en de groene geluidswal worden betrokken in de wijk. Elke woning krijgt zicht op het groen. Zo woont iedereen aan het landschap en kan het buitenleven gevierd worden.

Planning

Victoriapark CV, Ymere, Heren5 architecten en Atelier Loos van Vliet werken aan de stedenbouwkundige verkaveling, deze vormt samen met het beeldkwaliteitsplan het toekomstige woongebied Victoriapark. Daarna start Victoriapark CV met het ontwikkelen van de woningen. Naar verwachting gaan de eerste woningen in 2025 in verkoop.