Banen voor woningen: pleidooi voor terugkeer spreidingsbeleid

De gemeente Assen wil graag werk maken van meer woningen maar heeft daarvoor ook rijksbanen nodig. Wethouder Cor Staal pleit bij RTV Drenthe impliciet voor een terugkeer van het aloude spreidingsbeleid. 

Staal (ChristenUnie) vertelt in een radio-uitzending van RTV Drenthe met Assen door te willen groeien van 70.000 naar 80.000 inwoners. Dat sluit mooi aan bij de wens van demissionnair woonminister Hugo de Jonge, die na 2030 een miljoen huizen wil bouwen en daarbij voor een belangrijk deel mikt op het Noorden van ons land. 

Wat Staal betreft, moet de woonambitie onderdeel zijn van een bredere regiodeal waarbij ook gekeken wordt naar de werkgelegenheid. De gemeente Assen heeft 30% sociale woningbouw, een percentage waaraan de wethouder vast wil houden. Om de komende jaren  meer vrije sector huur- en koopwoningen te realiseren heeft Assen ook nieuwe inwoners nodig die deze woningen kunnen betalen.

Vertrek NAM 

De afgelopen jaren verdween veel (rijks)werkgelegenheid uit Assen, waaronder de NAM. In de hoogtijdagen werkten er 2.500 mensen in het kolossale hoofkantoor aan de Schepersmaat. In 2021 kondigde het inmiddels fors ingekrompen staatsbedrijf haar vertrek uit het pand aan. Inmiddels is het een asielzoekerscentrum. 

Staal pleit nu voor een terugkeer van nieuwe rijksoverheidsbanen naar de Drentse hoofdstad. 'We hebben met het Rijk een woondeal, ik wil er iets bij. Als we 5.000 banen krijgen, dan kunnen we ook 10.000 woningen bouwen.'

Het is niet de eerste keer dat er implicitiet gepleit wordt voor een terugkeer van het na-oorlogse economische spreidingsbeleid. Een commissie onder leiding van de Rotterdamse oud-wethouder en voormalig VNG-directeur Jantine Kriens kwam eerder dit jaar met het rapport 'Iedere regio telt' waarbij een "nieuwe" aanpak van welvaart en welzijnsachterstanden in vijf perifere regio's wordt bepleit. Een van de aanbevelingen is een "herijking van de investeringslogica van het rijk", waar de afgelopen decennia (rijks)diensten hoofdzakelijk juist werden gecentreerd in de economische sterkere centra van ons land.

Sluiting mijnen

Onder aanvoering van oud-premier Drees werd er direct na de Tweede Wereldoorlog juist ingezet op een versterking van de verarmde regio's van ons land, ook als antwoord op het wegvallen van oorspronkelijke functies. Bedrijven en overheidsdiensten werd gestimuleerd om zich in de periferie te vestigen. Zo kreeg Leeuwarden het hoofdkantoor van de Postbank, Groningen het hoofdkantoor van de PTT en het ABP vestigde zich in Heerlen, het laatste als goedmaker voor de sluting van de mijnen.  

Als voorbeeld voor een mogelijke terugkeer van een rijksdienst naar Assen geeft Staal aan dat zijn partij ChristenUnie inzet op een departement Ruimtelijke Ontwikkeling. 'Aan de Rijksuniversiteit Groningen hebben we een fantastische opleiding Spatial Planning en Design. Topniveau. Hoe mooi zou het zijn om zo'n departement hier te huisvesten.'