Winkelleegstand Groningen ver onder landelijk gemiddelde

De leegstand van winkelpanden in Groningen bedraagt slechts 5%, aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde van 8%.

Het ruimtelijk advies- en ontwerpbureau BRO onderzocht de koopstromen in opdracht van de gemeente Groningen. Volgens het bureau is de leegstand van  winkelpanden ongeveer zo hoog als de natuurlijke situatie, waarin er altijd wel winkels worden opgeheven, om plaats te maken van nieuwe. Dat kan leiden tot leegstand van korte duur, de zogenaamde ‘frictie-leegstand’. Deze leegstand schommelt rond de 5%, terwijl het landelijke leegstandpercentage voor binnensteden 8% is.

De gemeente Groningen wil haar beleid voor de binnenstad in de loop van het jaar aanpassen, en wil voordien graag weten hoe ondernemers en hun vertegenwoordigers er over denken. De onderzoekers stelden vast dat de horeca in Groningen een relatief sterke positie inneemt, en een hoge waardering krijgt van de consument. Aandachtspunten zijn volgens BRO de forse groei van de horeca in de binnenstad, en dat er relatief weinig hoogwaardig aanbod is, zeker in de wijken. Ook is er een relatief groot aanbod van drankenverstrekkers.Hotels met leuke restaurant-functies erbij worden steeds populairder.

Volgens wethouder De Rook is het rapport een aansporing om na te denken over een nieuwe balans in de binnenstad. Hij vindt het te vroeg om nu al maatregelen te nemen tegen al te veel vestigingen van (dag)horeca. Volgens de wethouder wil Groningen graag een levendige binnenstad, en dat moet niet in het gedrang komen door oprukkende horeca. Anderzijds moet het ook niet zo zijn dat strengere regels van de gemeente leiden tot leegstand.