Waterstoftankstation bij vliegveld Rotterdam gepland

B en W van Rotterdam willen een waterstoftankstation voor vrachtverkeer nabij Rotterdam-The Hague Airport bouwen. Het zou een primeur voor de stad Rotterdam zijn.

Groot-Rotterdam beschikt nu over waterstoftankstations in Rhoon en Capelle aan den IJssel. Het College ziet waterstof als een belangrijke pijler in het verduurzamen van zwaar verkeer. ‘Om grote en zware ladingen over een lange afstand te vervoeren, is elektrisch vervoer over de weg nog geen oplossing’, schrijven B en W in een persbericht. ‘Er is natuurlijk het spoorvervoer, ook elektrisch, maar dat komt niet overal. Om ook vrachtverkeer te verduurzamen is een andere energiedrager nodig. Waterstof is daarvoor meer geschikt.”

Het College stuurde woensdag een voorstel naar de gemeenteraad om een bestemmingsplan vast te stellen voor een waterstoftankstation op een nu nog braakliggend terrein tussen de Zaventembaan en de Vliegveldweg op Rotterdam-The Hague Airport. Naar verwachting zal de gemeenteraad het voorstel in haar vergadering van 11 juli 2024 behandelen.

Veiligheidscontour

De bouw en in gebruik nemen van een waterstoftankstation past niet binnen de nu geldende bestemmingsplannen. Voor de veiligheid van de omliggende omgeving en de aanleg en gebruik van het waterstoftankstation, moet het plan worden aangepast. Door een veiligheidscontour op te nemen in het plan kunnen er geen kwetsbare objecten binnen deze contour meer worden gebouwd.

De gebouwen van het station moeten zelf ook aan de hoogste duurzaamheidseisen voldoen. Ze zijn BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen), er wordt geen aardgas gebruikt en er zijn zonnepanelen aanwezig om elektriciteit op te wekken. Het materiaalgebruik is duurzaam en circulair, zo is er in het ontwerp gekozen voor hout en er wordt een sedum (groen) dak aangelegd op de kiosk. Het gebied om het nieuwe gebouw is ingericht met veel groen en veel onverharde ruimte. Naast het tanken van waterstof zal er ook de mogelijkheid zijn om elektrische auto’s op te laden.