IVBN in geweer tegen foc BleiZo namens eigenaren

VOORBURG - In een brief aan het College van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland heeft IVBN zich - mede namens de eigenaren van omliggende winkelcentra - uitgesproken tegen de komst van een factory outlet center tussen Bleiswijk en Zoetermeer. Dit project, onder de werktitel BleiZo, omvat 20.000 m[sup]2[/sup] detailhandel, gericht op luxe artikelen, sport en mode.

VOORBURG - In een brief aan het College van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland heeft IVBN zich - mede namens de eigenaren van omliggende winkelcentra - uitgesproken tegen de komst van een factory outlet center tussen Bleiswijk en Zoetermeer. Dit project, onder de werktitel BleiZo, omvat 20.000 m2 detailhandel, gericht op luxe artikelen, sport en mode.

Volgens IVBN-directeur Van Blokland zal het toevoegen van een factory outlet center BleiZo echter toch negatieve effecten hebben op de reeds aanwezige detailhandelstructuur in de wijde regio. IVBN schaart zich (als vertegenwoordiger van de eigenaren) daarmee achter de bezwaren zoals die door CBW-Mitex (vertegenwoordiger van winkeliers) naar voren zijn gebracht.
Volgens IVBN zal BleiZo leiden tot forse veranderingen in lokale en regionale bezoekersstromen, waardoor negatieve effecten ontstaan voor zowel het luxe segment in de Haagse binnenstad, als ook voor Stadshart Zoetermeer, voor het Lijnbaankwartier en Beursplein te Rotterdam en voor andere grootschalige winkelcentra, zoals in Rijswijk en Leidschendam.
De IVBN is ook fel gekant tegen de 55.000 m2 te ontwikkelen kantoren die het plan BleiZo ook nog eens omvat. Het leegstandpercentage op de kantorenmarkt in Zoetermeer en omgeving is al 23%, dus groei van het kantorenbestand is onnodig.