30.000 woningen erbij in de Oostflank van Rotterdam

Het gebied in Rotterdam tussen Prins Alexander en Zuidplein krijgt er 30.000 nieuwe woningen en banen bij, voorzieningen als winkels en gezondheidscentra, openbaar vervoer en uiteraard ook veel groen.

Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen): ‘Met 30.000 extra woningen helpen we een heleboel Rotterdamse woningzoekenden. Maar een dak boven je hoofd is niet de enige doelstelling die dit stadsbestuur heeft. Het gaat vooral ook om fíjn wonen! Op een plek waar kinderen naar school kunnen, openbaar vervoer dichtbij is en waar je in je eigen buurt kunt sporten en genieten van het groen.’

Dicht bij ov-knooppunten

De meeste van de 30.000 nieuwe woningen, voorzieningen en bedrijfsruimten komen in de buurt van nieuwe en al bestaande openbaarvervoersknooppunten. Dit zijn station Rotterdam Alexander, metrostation Kralingse Zoom, het toekomstig station Stadionpark en metrostation Zuidplein (bij Hart van Zuid). Ook is er de wens om in de bestaande woonwijken Het Lage Land, Prinsenland, De Esch, Bloemhof en Hillesluis extra woningen te bouwen, waarbij het bestaande karakter van de wijk intact blijft. Door de bouw van de nieuwe woonwijken kunnen ook de bestaande wijken in de Oostflank duurzamer worden, bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe, duurzame elektriciteitsbronnen zoals geothermie.

De nieuwe stadsbrug tussen Kralingen en IJsselmonde met een snelle tramlijn tussen Kralingse Zoom en Zuidplein zorgt ervoor dat in de Oostflank van de stad veel nieuwe woningen gebouwd kunnen worden.

Klimaatadaptief

Tot 2040 wil de gemeente daarnaast twee nieuwe klimaatadaptieve woonwijken bouwen, met veel ruimte voor water en groen. Er komt een nieuwe woonwijk met maximaal 1000 woningen langs de Kralingse Zoom in De Esch, in de directe omgeving van een nieuwe tramhalte. En er komt een nieuwe woonwijk met ongeveer 1350-1650 nieuwe woningen aan de Boszoom. Deze woonwijk is goed bereikbaar met een nieuwe tramlijn die ook voor een verbinding zorgt met de wijk Het Lage Land in Prins Alexander.

Groene omgeving

Wethouder Vincent Karremans (o.a. Buitenruimte en Mobiliteit); ‘Iedere vierkante meter in de stad moet concurreren met een heleboel functies, zoals onder andere groen, parkeren, openbaar vervoer en wonen. Het bouwen van woningen kan niet zonder ook ruimte in te plannen voor de andere functies die een fijne woonomgeving maken. De gemeente gaat daarom ook investeren in buurttuinen en buurtparken. Groene plekken in de directe woonomgeving waar iedereen gebruik van kan maken.’ Bestaande en nieuwe woonbuurten worden door groene netwerken met elkaar en met groengebieden in de regio verbonden. En een nieuwe bos-as gaat het Schollebos in Capelle aan den IJssel verbinden met de Kralingse Plas.

Volkstuinen verdwijnen

Het aantal sportvelden blijft in de Oostflank in de toekomst gelijk. Wel gaan de meeste sportverenigingen verhuizen naar een nieuw sportcomplex op een andere locatie in de Oostflank, omdat de huidige locaties van de sportterreinen heel geschikt zijn voor woningbouw.

Drie volkstuincomplexen in de Oostflank maken over tien jaar plaats voor nieuwe woningen, sportterreinen en andere voorzieningen dicht bij die woningen. Het gaat om de volkstuinen van de Amateurtuindersvereniging (ATV) Ommoord, Volkstuinvereniging De Venhoeve aan de Boszoom en Volkstuinvereniging Kweeklust aan het Toepad in De Esch.  De gemeente overlegt met de besturen van de volkstuinen over een goede overgangsregeling, een voorrangsregeling op een plek bij een andere volkstuin en financiële compensatie.