Hoogwaardig werken en wonen op oude ASR-locatie aan het Weena

Weena 70 maakt als het aan gebouweigenaar ASR Real Estate en de gemeente Rotterdam ligt plaats voor twee verbonden nieuwe torens om te wonen en te werken.  

Eerder deze week is in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte het ambitiedocument besproken voor de herontwikkeling van Weena 70. ASR ziet als eigenaar van het pand hier een kans om twee kwalitatief hoogwaardige gebouwen met gemengd programma met onder andere wonen en kantoren toe te voegen. Het college van B & W ziet dit als  belangrijke ontwikkeling die plaatsvindt binnen de grotere gebiedsontwikkeling RCD XL en moet een bijdrage leveren aan de kwaliteit, verdichting en de diversificatie van de bebouwing in de binnenstad.

Het plan omvat  de sloop van huidige verouderde gebouwen Weena 70 en de parkeergarage aan Lijnbaan/Weena-Zuid (Kruiskade 21). De reden van sloop is dat de huidige indeling van de kantoorvloeren (met twee kernen) niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Daarnaast zijn de verdiepingshoogten te laag en voldoen de technische installaties niet meer.

Gemengd programma

Op deze plekken komen twee torens van maximaal  200 meter hoog die worden gekoppeld. Op deze manier wordt het mogelijk om grote kantoorvloeren te maken die ook kwalitatief voldoen aan de marktvraag naar duurzame kantoren op A-locaties, terwijl de verouderde kantoren worden onttrokken. In totaal gaat het om een ontwikkeling van circa 110.000 m² bvo. Qua omvang is dit vergelijkbaar met circa tweederde van het gebouw De Rotterdam op de Wilhelminapier. Net als bij De Rotterdam bestaat de invulling uit een gemengd programma met wonen, kantoren en voorzieningen op een commerciële plint met de mogelijkheid voor bedrijfsruimte. Het woonprogramma is circa 54.000 m² groot. De inschatting is dat dit tussen de 500 en 750 woningen zijn in diverse woningtypologieën (65% betaalbaar, waarvan 40% middensegment, 25% sociaal in de vorm van studentenhuisvesting).

Kennisuitwisseling en ontmoeting

Bij het kantoorprogramma is circa 35.600 m² 'hoogwaardige duurzame kantoorruimte' voorzien met grotere vloervelden (aaneengesloten en groter dan 1.500 m²)  voor kennisuitwisseling en ontmoeting. De bedrijfsruimte in de plint wordt minstens 2.000 m² groot, het bepalen van de gebieds- en marktvraag naar deze ruimte is maatwerk. Onder de gebouwen en Weena-Zuid komt een (fiets)parkeerkelder. Daarnaast is een bebouwd hof aan de Kruiskade om de ontwikkeling logistiek te kunnen ontsluiten en een aantrekkelijk/maatschappelijk programma te kunnen toevoegen.

Stoelendans 

Het bestaande pand, naar ontwerp van ZZ&P,  werd eind jaren 80 opgeleverd voor Stad Rotterdam Verzekeringen, een van de rechtsvoorgangers van het huidige ASR. Het bestaat uit circa 15.900 m² kantoorruimte, verdeeld over 17 verdiepingen. De 16e etage bestaat uit een glazen skybar die oogt als een bonbonnière. Na het vertrek van de verzekeringsactiviteiten naar de Archimedeslaan in Utrecht in 2011 werd het kantoorgebouw inwendig grondig gerenoveerd. Shell Downstream was daarna een grote huurder in het pand tot de multinational in 2022 besloot de oversteek te wagen naar gebouw Delftse Poort aan de overkant van het Weena. 

Op dit moment wordt er onder de noemer W70 ruimte geboden aan allerlei culturele en sociale initiatieven (waaronder een koffiewinkel die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek biedt, (jonge) designers etc, naast de reguliere huurders. Daarnaast is er gebruik gemaakt van een upcycling concept waarbij de oude meubels van Shell in deze nieuwe omgeving worden gebruikt.

Afwijking omgevingsplan

Het project past op vier onderdelen niet in het omgevingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel: het betreft de luchtbrug die beide gebouwen verbindt, de bebouwing van het Kruiskadehof, de onderbouwing van Weena-Zuid en de mogelijke overkapping van het Weena-Zuid die de twee gebouwen met elkaar moet verbinden. Om die reden moet worden afgeweken van het omgevingsplan. ASR Real Estate heeft reeds een aanvraag omgevingsvergunning ingedien, maar gaat de locatie niet zelf herontwikkelen. Na akkoord van de raad wordt de verdere planuitwerking opgepakt met geselecteerde partners.