Zonnig buitenkansje op de Slufter

Baggerdepot De Slufter, grenzend aan de Maasvlakte, stelt 80 hectare van de oppervlakte beschikbaar voor de aanleg van een gigantisch zonnepark. Het is niet de eerste keer dat er op het vervuilde havenslib iets duurzaams wordt gerealiseerd. 

Het baggerdepot De Slufter stelt 80 hectare wateroppervlakte ter beschikking voor het realiseren van een drijvend zonnepark. In vervolg op de marktconsultatie die eerder heeft plaatsgevonden organiseren Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf op 27 november 2023 een marktinformatiedag voor geïnteresseerde marktpartijen voor de tender Zon op De Slufter. 

De Slufter werd in 1986 en 1987 onder het nodige protest van omwonenden aangelegd in opdracht van Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam. Met de aanleg onstond een depot van 260 hectare met een capaciteit van 150 miljoen m3 voor de opslag van verontreinigd havenslib (baggerspecie), de "opbrengst" van het uitbaggeren van vaargeulen. 

Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat beheren en onderhouden samen dit depot op de Maasvlakte. Om slim om te gaan met de schaarse ruimte willen zij in de toekomst de bestaande exploitatie combineren met de opwek van zonne-energie. Daarom wordt een deel van dit gebied voor 27 jaar exploitatie te huur aangeboden.

De uiterst westelijke ligging van depot De Slufter maakt het tot een van de meest zonrijke plekken in Nederland. Het gebied kan in potentie een geïnstalleerd vermogen van circa 128 MWp kwijt en zou daarmee het grootste drijvende zonnepark van Europa worden. Hiermee wordt jaarlijks een hoeveelheid duurzame stroom opgewekt welke gelijk staat aan het verbruik van ca. 33.000 huishoudens en een CO2 reductie van ruim 50kton

De toekomstige aanleg van een zonnenpark is niet de eerste duurzame uitnutting van het depot. In 2002 opende een windpark op de ringdijk die de slufter omzoomd. In 2018 zijn de zeventien oude exemplaren vervangen voor veertien efficiëntere windturbines die worden uitgebaat door Eneco en Vattenfall. 

Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf bereiden de tender Zon op de Slufter voor en Havenbedrijf Rotterdam voert de tender uit. Naar verwachting start de tender rond de jaarwisseling. In 2024 selecteren zij de partij die het drijvend zonnepark gaat realiseren.

Laatste nieuws

Evenementen