Woningtekort loopt op naar 415.000 woningen in 2024

Het woningtekort in Nederland is groter dan tot nu toe werd aangenomen en blijft de komende jaren stijgen. Volgens de nieuwste ramingen (Primos 2020) ligt het hoogtepunt van het woningtekort op 415.000 woningen in 2024.

De woningnood in Nederland wordt de komende jaren groter. Begin dit jaar werd nog uitgegaan van een tekort van 315.000 woningen en een mogelijke stijging tot 360.000 à 380.000 woningen in 2022 (Capital Value, 2020). Nu toont de nieuwe Primos raming aan dat het woningtekort veel sneller oploopt dan tot nu toe werd aangenomen. Het huidige woningtekort ligt volgens het recent gepubliceerde rapport ‘De Staat van de Woningmarkt’ rond 331.000 woningen. Zonder ingrijpen zal dat volgens Primos tot 2024 oplopen naar 415.000.

Dat is bijna 100.000 woningen meer dan eind 2019 en komt neer op 5,1% van de woningvoorraad. De stijging van het woningtekort wordt mede veroorzaakt door een te lage productie van nieuwe woningen. In de eerste vier maanden van 2020 werden er 19.000 bouwvergunningen afgegeven. De totale prognose voor 2020 komt uit op 55.000,  terwijl er 85.000 tot 100.000 woningen per jaar nodig zijn om het woningtekort terug te dringen.

Woningcorporaties
In een recente enquête van Capital Value gaf 89% van de woningcorporaties aan te willen blijven investeren in nieuwbouw tijdens de coronacrisis. Dit wordt bevestigd door de publicatie van De Vernieuwde Stad, het samenwerkingsverband van 27 grote grootstedelijke corporaties, die gezamenlijk de komende vijf jaar 23,4 miljard euro willen investeren in het verduurzamen en bouwen van huurwoningen. Ook Nederlandse en buitenlandse pensioenfondsen willen de komende jaren meer investeren in de bouw van betaalbare huurwoningen.

Marijn Snijders, directeur Capital Value: ‘Om de oplopende woningtekorten tegen te gaan is het belangrijk dat de overheid het vergunningenproces zo snel mogelijk intensiveert. Juist nu liggen er kansen. Corporaties en beleggers willen blijven investeren in extra huurwoningen en ook bouwers en ontwikkelaars hebben voldoende capaciteit. Voor beleggingen op langere termijn zullen alternatieve financieringsconstructies bedacht moeten worden omdat partijen terughoudend zijn om risicodragend kapitaal te investeren in grondposities. Ook het verlengen van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) voor de bouw van sociale woningen kan een belangrijke stimulans vormen.’