West-Brabant logistieke hotspot van het jaar

Regio West-Brabant is tijdens de Summit Logistieke Hotspots uitgeroepen tot Logistieke Hotspot van het jaar.

Voorafgaand aan de uitslag van deze jaarlijkse verkiezing van vakblad Logistiek ging Dilas-woordvoerder Tom Runhaar in debat met Margreet Verwaal van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Jim Orsel van vastgoedadviseur CBRE. 

Tijdens de paneldiscussie liet Verwaal weten dat de langverwachte ‘GRIP-brief’ naar de Tweede Kamer in reactie op de motie Bontenbal voor een landelijke beleidslijn om nieuwe grootschalige distributiecentra op ongewenste plekken te voorkomen, er aan zit te komen.  ‘Verwaal vertelde dat de brief naar de kamer vandaag wordt behandeld in het bestuurlijk overleg van het kabinet en vervolgens naar de Kamer gestuurd’, zegt Runhaar.

Tijdens een rondetafeldiscussie over het thema brownfield ontwikkelingen viel de Dilas-woordvoerder op dat veel ontwikkelaars openstaan voor de opzet van een erfpachtconstructie. 
‘Als voorwaarde werd gesteld dat de overheid daar een langjarige visie aan koppelt, nodig zodat ontwikkelaars weten waar ze aan toe zijn.’  Positief is volgens Runhaar dat tijdens de summit het gros van de aanwezige ontwikkelaars op dit moment vooral bezig is met brownfield-ontwikkelingen.'

Lees ook: Moerdijk scoort het beste bij ontwikkelaars

Runhaar: ‘Greenfieldlocaties zijn er ook bijna niet meer beschikbaar. Die schaarste heeft ervoor gezorgd dat ontwikkelaars veel beter nadenken over de kansen van het verdichten van bedrijventerreinen. Daarnaast is het een goede ontwikkeling dat EZK inzet op beleid dat bedrijventerreinen die binnenstedelijk worden opgeofferd voor woningbouw, worden gecompenseerd met nieuwe bedrijfslocaties aan de randen van stad en desnoods met greenfieldlocaties.’
Ook constateert Runhaar tijdens de summit, die dit jaar plaatsvond in de Innovation Hub van Supply Chain Valley op Greenport Venlo, dat de logistieke sector meer duidelijkheid wil over de ruimtelijke ordening op de lange termijn.  ‘Op dit moment mist de sector een duidelijke RO-visie vanuit de overheid, geldt niet alleen landelijk maar ook op provinciaal niveau.’  De logistieke sector zit op dat vlak niet stil benadrukt de Dilas-woordvoerder. ‘De bereidwilligheid is groot om te komen tot innovaties en nieuwe maatschappelijke waarde toe te voegen aan distributiecentra.'

Daar staat wel tegenover dat de sector wil weten waar het aan toe is en hoe de overheid denkt over logistiek en grootschalig vastgoed. 'Duidelijkheid is gewenst en daar zetten we als Dilas ook op in’, aldus Runhaar.