Veel belangstelling voor subsidie verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Maandag 18 september ging de subsidieregeling voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed open en deze was een dag na opening al overtekend.

De subsidieregeling komt eigenaren van maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Dat de regeling een dag na opening overtekend is, betekent dat er meer is aangevraagd dan er budget beschikbaar is. De grote interesse laat zien dat eigenaren hun maatschappelijk vastgoed graag willen verduurzamen.

 Het verduurzamen van (publieke) gebouwen moet een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatdoelen. Het gaat concreet om het verduurzamen van scholen, culturele instellingen, overheidsgebouwen, religieuze gebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten. Hoge energietarieven en de noodzaak om energie te besparen maken verduurzaming van maatschappelijk vastgoed extra urgent. Het doorvoeren van verduurzamingsmaatregelen levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan CO2-reductie maar kan ook zorgen voor forse besparingen op de energierekening, en voor meer comfort in schoolgebouwen, kerken, moskeeën, theaters, ziekenhuizen en andere instellingen.

De Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (hierna Dumava) is vorig jaar met succes voor het eerst opengesteld en was het eerste jaar na een dag overtekend (€ 150 mln budget beschikbaar, € 300 mln aangevraagd). Vanwege de grote belangstelling is besloten om de tweede tranche van de Dumava naar voren te halen.

Dumava is opnieuw opengesteld met dit keer een subsidieplafond van € 190 mln. In de huidige ronde zijn er op de eerste dag 1524 aanvragen binnengekomen, waarmee totaal € 375 mln subsidie is aangevraagd. De aanvragen worden door de Rijkdienst van Ondernemend Nederland (RVO) beoordeeld. Omdat er meer aanvragen zijn dan beschikbaar budget wordt onder alle aanvragers die op de eerste dag hebben ingediend een loting verricht onder toezicht van een notaris. Aanvragers hadden twee weken voor de openstelling de mogelijkheid om de conceptaanvraag voor te bereiden en klaar te zetten om in te dienen.

Nieuw is dat van het budget van € 190 mln € 66,5 mln is gereserveerd voor aanvragen onder de € 500.000. Hierdoor komen meer eigenaren van ‘klein maatschappelijk vastgoed’ in aanmerking voor de subsidie.

Laatste nieuws

Evenementen