Van Herk kan niet meedingen naar herontwikkeling fabrieksterrein Codrico

De gemeente Rotterdam mag de herontwikkeling van het fabrieksterrein van Codrico aan de Rijnhaven exclusief gunnen aan Red Company, zo heeft Rechtbank Rotterdam uitgemaakt.

 

Vastgoedondernemer Van Herk eiste op grond van het zogeheten Didam Arrest in kort geding ook een kans bij de voorgenomen gebiedsontwikkeling. Maar volgens de voorzieningenrechter hoeft geen sprake te zijn van een selectieprocedure, als ‘bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.’

De rechter gaat mee in de opvatting van de gemeente, dat alleen Red Company in staat is de Codrico-fabriek te verplaatsen naar de Spaanse Polder. Ook heeft zij als enige de ontwikkelkracht en technische en financiële bekwaamheid om alle delen van de gebiedsontwikkeling voor eigen risico te ontwikkelen. Bovendien wordt aan de voorwaarden van de Woningbouwimpuls voldaan.

Het Codrico fabrieksterrein aan de Rijnhaven op Katendrecht ondergaat een metamorfose. De monumentale fabriek wordt herontwikkeld en er worden 1.500 woningen toegevoegd. Verder zijn er plannen voor een Maritiem Centrum. Om woningbouw mogelijk te maken draagt het Rijk € 11 mln bij aan de ontwikkeling.

img
Redacteur
Profiel