Universiteit Leiden zoekt ontwikkelaar voor 500 betaalbare woningen Oegstgeest

Universiteit Leiden start een tender voor de woningbouw in Nieuw Rhijngeest-Zuid, het Oegstgeester deel van het Leiden Bio Science Park. Op deze locatie moeten honderden betaalbare sociale en middeldure woningen en studentenwoningen verrijzen. 

Nieuw Rhijngeest-Zuid behelst het gebied tussen het deel van de A44 snelweg, waar Life Science & Health-gebouwen worden gebouwd, en de woningbouw die door ‘VOF aan de Rijn’ wordt gerealiseerd. Via de tender gaat Universiteit Leiden in samenwerking met de gemeente Oegstgeest op zoek naar een geschikte ontwikkelaar voor de realisatie van een stedenbouwkundig plan, de bouw van de woningen en het ontwerp van de buitenruimte.

Samen met de gemeente Oegstgeest wil de universiteit in Nieuw Rhijngeest-Zuid 300 studentenwoningen en 500 reguliere woningen realiseren. “In de tender zijn trouwens alleen de 500 reguliere woningen opgenomen”, verklaart Martijn Ridderbos, die als lid van het college van bestuur van Universiteit Leiden vastgoed in zijn portefeuille heeft. “De universiteit heeft namelijk al met DUWO afspraken gemaakt over de realisatie van de 300 studentenwoningen. In de tender zelf gaat het om 125 sociale huurwoningen en 175 tot 225 woningen in het middensegment. Er blijft ruimte voor 150 tot 200 woningen in de vrije sector.” 

Maatschappelijk partner

Deelname aan de tender sluit wat Ridderbos betreft goed aan bij de sociale visie van de universiteit. “Als belangrijk maatschappelijk partner willen wij structureel bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park. De noodzaak om betaalbare huisvesting in onze regio te realiseren past hier volgens ons uitstekend bij. En omdat wij duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, zijn we ook op zoek naar een stedenbouwkundig plan met een duurzaam karakter.”

Universiteit Leiden en de gemeente Oegstgeest willen een langdurige samenwerking met de winnende ontwikkelaar afsluiten. Naast de 500 woningen, moeten er voorzieningen als een sloepenhaven, horeca en winkels komen. Ook realiseert de ontwikkelaar de openbare ruimte, zoals ontsluitingsstraten, groen, water, verblijfsruimte en parkeerplaatsen. De universiteit geeft de gronden voor de realisatie van het plan uit in erfpacht (voor de huurwoningen) en verkoopt de grond onder de koopwoningen.

Aansluiten

“Met de realisatie van de honderden woningen komen we in de eerste plaats tegemoet aan de grote vraag naar betaalbare huizen”, zegt Ridderbos. “Daarnaast speelt duurzaamheid, één van de speerpunten van onze universiteit, een centrale rol binnen dit project. We streven naar een duurzame ontwikkeling van deze buurt, met veel oog voor groen, water en een grote biodiversiteit. Wij vragen geïnteresseerde ontwikkelaars ook om stevig in te zetten op een prettige leefomgeving voor de toekomstige bewoners en een klimaatadaptieve wijk. Parkeerplaatsen moeten zoveel mogelijk aan het zicht worden onttrokken, en er moet aandacht zijn voor de aansluiting van het plan op de bestaande woningen en bedrijven in het gebied.”