Toename woningvoorraad Nederland voor het eerst in 7 jaar gedaald

Per 100.000 inwoners zijn er in de eerste acht maanden van dit jaar 285 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Daarmee vlakt de groei van de woningvoorraad voor het eerst sinds 2015 af, stelt VvE-beheerder Parel Beheer.

De VvE-beheerder analyseerde recent verschenen cijfers van het CBS over de eerste acht maanden van 2023. Uit de gegevens blijkt onder meer, dat er in 2022 nog 295 woningen aan de woningvoorraad zijn toegevoegd. Waar vorig jaar de procentuele toename van de woningvoorraad hetzelfde bleef ten opzichte van het jaar ervoor, is er in 2023 een daling in het aantal toegevoegde woningen te zien. Tijdens de eerste acht maanden van 2023 zijn er ten opzichte van dezelfde periode als vorig jaar 1.133 woningen minder toegevoegd aan de woningvoorraad.

Minder nieuwbouwwoningen

De daling van de woningvoorraad kan deels worden verklaard doordat er in 2023 minder woningen werden gebouwd. Per 100.000 inwoners kwamen er in 2023 266 nieuwbouwwoningen bij, terwijl het in 2022 nog om 274 toegevoegde nieuwbouwwoningen ging.

Daarnaast lijkt de daling een gevolg van de afname van ‘overige toevoegingen’. Volgens het CBS zijn dit woningen die om andere redenen dan nieuwbouw aan de woningvoorraad zijn toegevoegd. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om splitsing, verbouw of een andere gebruiksfunctie.

Verschillen tussen provincies

Afgezet naar het aantal inwoners blijft de toename van de woningvoorraad het meest achter in de provincies Limburg, Drenthe en Friesland. Dit zijn tevens de provincies waar het minst aantal nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners aan de woningvoorraad is toegevoegd.

In de provincies Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland is de toename van de woningvoorraad afgezet naar het aantal inwoners het meest toegenomen. Ook het aantal nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners is in deze provincies het hardst gegroeid.

Laatste nieuws

Evenementen