Stec Groep: Huurprijzen retail dalen na stijging in 2022

Huurprijzen van winkels zijn de eerste helft van 2023 met gemiddeld met 2,5% verlaagd. Dit blijkt uit de winkelhuurprijsmonitor van Stec Groep.

De afkoelende economie en teruglopende winkelverkopen leidden tot lagere huurprijzen. Ook worden winkelhuurprijzen gecorrigeerd na forse verhogingen in 2022. Ondanks problemen op de winkelmarkt blijft de winkelleegstand stabiel.

Onderhandelingen

Vastgoedpartijen verlaagden de huren van winkelvastgoed met 2,5% in vergelijking met de tweede helft van 2022. Dit ligt onder de ontwikkeling van de CPI (consumentenprijsindex), waaraan huurprijzen in veel gevallen contractueel zijn gekoppeld. Een deel van de vastgoedeigenaren staan open voor onderhandelingen met winkeliers over een lagere huurprijs. Ook worden huurcontracten korter en zitten er meer breekmomenten in.

Correctie

De onderhandelingspositie van winkeliers is sterk. Na forse huurprijsverhogingen in 2022 is een correctie op zijn plaats. Stijgende energiekosten werden doorberekend in de huurprijs terwijl huurders zelf de energiekosten betaalden. Ook het economisch klimaat speelt mee in de huurprijsdaling. De economie koelt af en winkelverkopen dalen. Winkeliers kampen tegelijkertijd met hoge kosten (inkoop, personeel, energie) en terugbetaling van overheidsschulden. Winkelketens kijken bovendien actief naar goedkopere locaties, soms in dezelfde straat. Omdat de winkelmarkt onder druk staat is het vastgoedeigenaren er alles aangelegen de huurders die voldoende toekomstperspectief hebben te behouden.

Leegstand stabiel

Steeds meer retailers zitten in de problemen of vallen om. Dit leidt tot op heden niet tot meer leegstand terwijl er wel winkels sluiten. In de eerste acht maanden van dit jaar verdwenen er al 1.400 winkels. De leegstand blijft stabiel doordat winkelpanden worden ingevuld door andere functies dan winkels. Denk aan woningen, schoonheidssalons en nagelstudio’s. Bovendien leiden faillissementen vaak niet direct tot leegstand. Winkels blijven regelmatig (gedeeltelijk) open of er wordt een doorstart gemaakt onder een andere eigenaar.

Desondanks is er sprake van langjarige leegstandsproblematiek in de binnensteden en middelgrote centra. In slechts één op de tien centra ligt de leegstand op een gezond niveau van 4 á 5%. Er is sprake van een half miljoen vierkante meter overschot aan winkelruimte in de binnensteden en middelgrote centra.

Grote impact

Martijn Exterkate (senior adviseur retail): ‘De conjunctuur, schulden, kostenstijging en schaarste aan personeel hebben op korte termijn zeer grote impact. De druk op de marges maakt het moeilijker om aan de financiële verplichtingen te blijven voldoen. Het is onvermijdelijk dat het komende jaar meer winkels de deuren sluiten.’

Stec Groep verwacht dat de landelijke leegstand oploopt van 6% naar maximaal 7%. Op middellange termijn trekt de winkelmarkt weer aan. Zo vlakt het aandeel online bestedingen af, blijft de werkloosheid naar verwachting meerjarig laag en ontstaan er door huurprijsdalingen mogelijkheden voor nieuwe vormen van ondernemerschap en functies in binnensteden.