Startbouwimpuls moet bouw van 31.000 woningen versnellen

145 gemeenten ontvangen een bijdrage uit de Startbouwimpuls (SBI). De bedoeling is dat de bouw van ruim 31.000 nieuwe woningen versneld van start kan gaan.

Ongeveer 80% van de nieuwe woningen valt in de categorie betaalbaar. Vierentwintig projecten van de 362 projecten die een bijdrage krijgen, starten nog dit jaar. De rest gaat volgend jaar van start en de laatste volgen uiterlijk in 2025. Door de SBI-bijdrage wordt de dip in de woningbouw beperkt, aldus demissionair minister Hugo de Jonge vandaag tijdens de Dag van de Volkshuisvesting.

Door gestegen rente en bouwkosten  is het moeilijker geworden om nieuwe woningen te bouwen. Met de extra financiële steun kan de bouw op al vergunde locaties toch van start gaan. De Jonge: ‘Dat is ook het doel van de Startbouwimpuls: projecten die door de moeilijkere bouwomstandigheden dreigen te stagneren, weer vlot trekken. Snel bouwen wat vergund is én snel vergunnen wat op korte termijn gebouwd kan worden.’

Alle provincies

De Startbouwimpuls is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2025 te starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden de business case niet meer konden rond rekenen. In alle twaalf provincies kunnen nu projecten die dreigden te vertragen of uit te vallen tóch starten. Per woning wordt gemiddeld een bijdrage van € 10.000 beschikbaar gemaakt.

Voor de Startbouwimpuls is in totaal € 300 mln geïnvesteerd. Bij de beoordeling of projecten in aanmerking komen, is onder andere gekeken naar de juridische hardheid (planologische status), snelheid, efficiëntie en optimalisaties die in de businesscase doorgevoerd zijn. Gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties hebben de afgelopen maanden in het kader van de Startbouwimpuls intensief samengewerkt om versnelling van de woningbouw mogelijk te maken.