Savills: Beleggers bereid tot agressievere beleggingsstrategie

Volgens een recent onderzoek van Savills onder vastgoedbeleggers met een gecombineerd vermogen (AuM) van meer dan € 500 mrd in Europa en het Midden-Oosten, is bijna een derde van plan de komende 12 maanden een agressievere, waardeverhogende beleggingsstrategie te hanteren.

Deze bevinding markeert een significante toename ten opzichte van het voorgaande jaar, toen slechts 14% van hen dezelfde intentie had. Daartegenover verwacht slechts 28% van de beleggers de komende 12 maanden een defensievere strategie te volgen, wat een daling is ten opzichte van de 55% van vorig jaar.

De sectoren met de hoogste prioriteit zijn stadslogistiek, grootschalige logistiek, meergezinswoningen, studentenhuisvesting en seniorenwoningen.  

Obstakel

Tristam Larder, Savills Head of European Capital Markets, zegt: ‘We verwachten dat de komende 12 maanden veel investeerders zich zullen blijven concentreren op deals met een waarde van minder dan €100 miljoen, omdat de hoge kosten van leningen een obstakel blijven vormen voor degenen die financiering nodig hebben voor grotere transacties.’

Larder vindt het opvallend dat Europese investeerders central business district-kantoren twee keer zo vaak omarmen als hun Amerikaanse en Canadese tegenhangers. Deze trend kan volgens hem grotendeels worden toegeschreven aan het feit dat de kantoorleegstand in Europa aanzienlijk lager is dan in Noord-Amerika. Bovendien blijft de vraag naar kwalitatief hoogwaardige kantoorruimte hoog, aangezien de mogelijkheden voor ontwikkeling beperkter zijn.

Logistiek

Marcus de Minckwitz, Savills Head of EMEA Industrial and Logistics, zegt: ‘Ondanks aanhoudende macro-economische tegenwind is de logistieke sector veerkrachtig gebleven. (-)  We verwachten dat de logistieke investeringsvolumes de komende 12 maanden zullen aantrekken.’

Volgens Mike Barnes, Savills Associate Director in het European Research team, signaleert dat geïnterviewde beleggers momenteel een strikte ESG-strategie hanteren. Het gebrek aan geschikte acquisitiemogelijkheden is dan ook een van de voornaamste hindernissen voor investeerders op de Europese commerciële vastgoedmarkt.