Rechter draait in een woninghuurzaak tegen Bouwinvest alle huurverhogingen terug

Een Amsterdamse rechter heeft in een rechtszaak van twee huurders tegen hun huurbaas Bouwinvest geoordeeld dat huurverhogingen en indexatie voor een woning onterecht zijn opgelegd.

De rechter verwijst in zijn uitspraak naar Europese regelgeving over oneerlijke bedingen en de blauwe lijst. Quote berichtte hier eerder over.

In die Europese regels moet de consument worden beschermd tegen buitenproportionele algemene voorwaarden die bedrijven stellen. Volgens de rechter vallen successievelijke huurverhogingen daar in bepaalde gevallen ook onder.

Wie naast de reguliere huurverhoging van maximaal 5% – zonder   dat dit goed is beargumenteerd – ook nog eens inflatie-indexatie moet gaan betalen, ziet zijn belangen te veel geschaad volgens de rechter en in overgeleverd aan willekeur. De rechter veegt daarom alle huurverhogingen van tafel.

De huurders mogen wat ze intussen te veel hebben betaald van hun volgende huurbetalingen aftrekken.

Bouwinvest laat Quote in een reactie weten dat ze tegen het vonnis van afgelopen mei in beroep is gegaan, en dat men tot dat is behandeld, niet op de kwestie zal ingaan.