RED en Caransa winnen aanbesteding voor ontwikkeling Havenstraatterrein in Amsterdam

RED Company en Caransa Groep zijn door de gemeente Amsterdam geselecteerd om het Havenstraatterrein, gelegen in Amsterdam Oud-Zuid, te ontwikkelen naar VrijHaven.

Caransa Groep en RED Company realiseren hier circa 350 woningen, waarvan 70% in het middeldure segment en 30% in de vrije sector. Verder is er een substantieel maatschappelijk en commercieel programma waaronder horeca, winkels en ruimte voor bedrijven. VrijHaven is ontworpen door Studio Donna van Milligen Bielke & Ard de Vries Architecten, Team V Architectuur, Joppe Kusters, Powerhouse Company en Delva Landscape Architecture. De ontwerpen kenmerken zich door de hoge mate van duurzaamheid en bestaan uit hergebruikte en biobased materialen.

Havenstraat wordt VrijHaven

Het Havenstraatterrein heeft een bijzondere geschiedenis. Met het verdwijnen van de spoorlijn is het lang een rafelrandje van de stad geweest. Elementen van vroegere stationsgebied en spooremplacement zijn er nog steeds te vinden. Inmiddels zijn na jaren van plannen maken de contouren van de nieuwe wijk vastgelegd in een bestemmingsplan. Daarop is door de gemeente een tender uitgeschreven voor de herontwikkeling, die door Caransa Groep en RED Company is gewonnen. In hun winnende inzending VrijHaven staan de rauwe en ongedwongen eigenschappen van het Havenstraatterrein centraal.  

Lees ook: Havenstraatterrein Amsterdam moet duurzame rafelrand voor iedereen worden

Oerplint

De monumentale plint met het kopgebouw en de nieuwe tramloods spelen een belangrijke rol als drager van de identiteit van het plan. Studio Donna van Milligen Bielke heeft deze ‘oerplint’ ontworpen als een robuuste en monumentale ode aan de rijke historie van het gebied. De ruimte rondom de oerplint is zo ontworpen dat deze, naar goed Amsterdams gebruik, kan worden toegeëigend door bewoners om zo de verbinding met de straat te versterken. Van het commerciële plintprogramma wordt 50% tegen een huurreductie toegewezen aan ambacht-, maak- en kunstindustrie. In de tramloods worden historische trams opgesteld en gerenoveerd. Op het dak van de tramloods bevindt zich de echte VrijPlaats; naast een vast programma worden hier filmavonden, kleinschalige evenementen en exposities georganiseerd. Het kopgebouw positioneert zich achter het monumentale Haarlemmermeerstation als een tijdloos en genereus Amsterdams bouwblok.

EnergieHaven

VrijHaven wordt een energiezuinige, gezonde en energieleverende wijk. Door de ontwikkeling parametrisch en in balans met ruimtelijke kwaliteit te ontwerpen, wordt VrijHaven een ‘energiehaven’. In combinatie met ambitieuze energetische maatregelen behaalt VrijHaven zeer ambitieuze BENG-scores. De hele wijk wordt aangesloten op een smart grid om energielasten, CO2-uitstoot en netcongestie te verminderen.

Daarnaast wordt VrijHaven gerealiseerd met minimale milieu-impact en maximale toekomstwaarde. Meer dan de helft van de te gebruiken materialen is hergebruikt, gerecycled of biobased. Voor de betonnen oerplint wordt Urban Mining Concrete toegepast, terwijl voor bouwblokken die op de oerplint landen is gekozen voor een houten gebouwconstructie.

Autoluw

De bouwblokken op maaiveld maken gebruik van een constructie bestaande uit hergebruikt materiaal. Door verschillende mitigerende maatregelen, zoals onder andere een mobiliteitshub aan de rand van het plan, de zorgvuldige inpassing van minihubs per blok en verschillende soorten deelmobiliteit, wordt de auto uit het straatbeeld geweerd en ontstaat een autoluwe wijk die duurzame mobiliteit stimuleert. Voetgangers en fietsers krijgen voorrang in VrijHaven.

Caransa Groep en RED Company zijn voornemens om langdurig betrokken te blijven bij de ontwikkeling van VrijHaven. Alle middenhuurwoningen, en ook de helft van het vrijesectorprogramma wordt in eigen beheer genomen.

De start bouw van VrijHaven is naar verwachting begin 2026. VrijHaven wordt in 2028 opgeleverd.