Politiek ziet nauwelijks rol voor beleggers bij oplossen wooncrisis

De rol van vastgoedbeleggers bij het oplossen van de woningnood speelt nauwelijks een rol in de verkiezingsprogramma's. Het meest uitgesproken op dit vlak is Bij1. 

PropertyNL maakte een kwantitatieve analyse van de 17 beschikbare verkiezingsprogramma's inclusief het work-in-progress document van Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt. De programma's werden gescand op typische termen die relevant zijn voor professionals die zich bezighouden met vastgoed. onder wie ontwikkelaars, adviseurs en beleggers. Denk aan "middenhuur" maar ook aan "verduurzaming", "mobiliteit" en "arbeidsmigranten".

Meest besproken

Het meest besproken “vastgoedonderwerp”: het stikstofbeleid. Dit keert 258 keer terug in de onderzochte verkiezingsprogramma. Als er andere thermen worden meegewogen is de woningnood in brede zin -met aandacht voor starters, senioren, betaalbare huur- en koop en de rol van corporaties- het meest populair met samen 308 vermeldingen.

Lees ook: Ondercapaciteit op stroomnet nauwelijks een issue in verkiezingsprogramma's

Belegger in kwaad daglicht

Afgaande op het aantal vermeldingen, ook van aanpalende begrippen als middenhuur, marktpartijen en ontwikkelaars, spelen vastgoedbeleggers hierbij nauwelijks een rol. Middenhuur en middeldure huur worden over alle programma's 22 keer genoemd, de rol van ontwikkelaars bij nieuwbouw en transformatie evenveel keer.  Voor het overige worden vastgoedbeleggers 20 keer genoemd, hoofdzakelijk als een kwaad ('huisjesmelkers') dat bestreden moet worden, bijvoorbeeld met een versobering van het fiscale klimaat.  

Het bontst maakt Bij1 het. De inclusieve partij zegt in haar verkiezigsprogramma de grootste beleggers te willen gaan onteigenen. 

Lees het complete onderzoek van PropertyNL naar de rol van vastgoed in de verkiezingsprogramma's in PropertyNL 10. Deze uitgave verschijnt op 27 oktober