Plan voor tijdelijke woningen Berg en Bal in Castricum

Kennemer Wonen en gemeente Castricum werken aan een plan voor 96 tijdelijke woningen op sportcomplex Berg en Bal. De woningen moeten halverwege volgend jaar al zijn gebouwd.

Achter de sporthal Berg en Bal liggen vijf tennisbanen die niet meer in gebruik zijn. De gemeente Castricum ziet deze locatie wel zitten als plek voor tijdelijke woningen. Deze woningen zouden maximaal 10 jaar blijven staan. Twee derde deel wordt toegewezen aan jongeren tot 23 jaar en aan inwoners van de gemeente Castricum die met spoed op zoek zijn naar een huis. Een derde deel wordt gereserveerd voor statushouders. Na 10 jaar worden de tijdelijke woningen vervangen door permanente bouw.

Woonwethouder Paul Slettenhaar: “Er is een enorme behoefte aan woningen, en deze tijdelijke woningen kunnen relatief snel worden gebouwd. Bovendien zijn de huizen van hoge kwaliteit. Het energieverbruik is bijvoorbeeld even laag als het verbruik van een nieuwbouwwoning.

Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen: “Samen met gemeente hebben we een belangrijke opgave te vervullen om meer woningen te bouwen voor woningzoekenden. De locatie Berg en Bal leent zich bij uitstek om hier op korte termijn tijdelijke woningen te realiseren. Wel moet er nog een aantal voorwaarden ingevuld worden, wil dit plan haalbaar zijn.”

Belangrijke voorwaarde voor het wel of niet slagen van het plan voor tijdelijke woningen, is steun van het Rijk. Daarnaast zijn snelle aanleg van nutsvoorzieningen en een bouwvergunning een vereiste.