Particuliere huizenbeleggers dagvaarden de staat om huurregels

Particuliere huizenbeleggers zijn een massaclaim gestart tegen de Nederlandse staat. De Stichting Fair Huur voor verhuurders verzet zich tegen de ingevoerde regels, waardoor de huren van veel woningen moeten worden verlaagd. Volgens de beleggers is dit kabinetsbeleid in strijd met het eigendomsrecht, schrijft het FD.

De krant heeft inzage gehad in de dagvaarding. De verhuurders willen hun schade verhalen op de overheid en krijgen daarbij steun van een aantal prominente Amsterdamse vastgoedbeleggers. Onder de sympathisanten van de stichting is ook de Amsterdamse vastgoedbelegger Niek Sandmann. ‘De dreiging ligt nu op de loer dat alles wordt gereguleerd.’ Hij stelt dat hij nog ‘een dikke vijftig appartementen’ bezit in de hoofdstad, nadat hij een groot deel heeft verkocht. Ook Johannes Veldhuijzen, met zo’n 600 woningen een van de grootste particuliere vastgoedbeleggers van Amsterdam, steunt de massaclaim.

Discriminatie

‘Het is een principiële zaak’, zegt Toon Mans, de Amsterdamse vastgoedbelegger en voorzitter van de stichting Fair Huur. Volgens hem komt de stichting op voor zeker vierhonderd particuliere beleggers die samen minstens 10.000 huizen verhuren. Veel van hen gaan er tot honderden euro’s per maand op  achteruit door de huurregels. De stichting schat de totale schade daarmee op ‘miljarden euro’s’.

‘De regels zijn een ernstige inbreuk op het eigendomsrecht in het Europees verdrag,’ aldus Mans in het FD. ‘En er zit een discriminatiefactor in voor beleggers.’ Zelf is hij eigenaar van ongeveer 120 Amsterdamse huurwoningen. Volgens hem treffen de regels een kleine groep beleggers ‘disproportioneel’ hard. ‘We moeten nu onze hakken in het zand zetten.’

Boos over maatregelen

De massaclaim toont de groeiende weerstand van huizenbeleggers tegen het overheidsbeleid, dat is gericht op betaalbare huren. Verhuurders zijn al langer boos over de opeenstapeling van maatregelen die het beleggen in huurwoningen onaantrekkelijker hebben gemaakt. Zo is de overdrachtsbelasting voor vastgoedbeleggers in meerdere sprongen vervijfvoudigd en voerden grote gemeenten een opkoopverbod in voor beleggers. Demissionair minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting werkt nog altijd aan plannen om de huren verder te reguleren.

WOZ-cap

Ook de zogeheten WOZ-cap, waarover de claim gaat, beperkt beleggers. Verhuurders mogen sinds mei vorig jaar de WOZ-woningwaarde voor maximaal 33% meetellen in de berekening voor het aantal punten van een huurwoning. Dat puntenaantal bepaalt of een huis in de sociale of vrije sector belandt. Het kabinet deed die ingreep omdat de sterk gestegen huizenprijzen van de afgelopen jaren zich vertaalden in steeds hogere WOZ-waardes. Daardoor kwamen vooral in Amsterdam en Utrecht relatief kleine woningen in historische wijken vanuit de sociale huursector terecht in de vrije huursector. 

Huuropbrengst halveert

Door de WOZ-cap zullen de huren van bijna 15.000 vrijesectorwoningen terugvallen in de gereguleerde sector zodra de huurder wisselt, berekende ABF Research in 2019. Voor nog eens 23.000 sociale huurwoningen verdwijnt de potentie om door de stijgende huizenprijzen over te springen naar de vrije sector. Beleggers vinden dat deze ingreep veel te ver gaat. Volgens berekeningen die de claimstichting liet maken, zouden de huurinkomsten als gevolg van deze maatregel voor veel huurwoningen met een kwart tot meer dan de helft dalen.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de ontvangst van de dagvaarding, maar wil daar inhoudelijk niet op reageren omdat de zaak onder de rechter is.  

Laatste nieuws

Evenementen