Noord-Brabant heeft tot 2050 tienduizend woningen per jaar nodig

De bevolking in de provincie Noord-Brabant neemt sterker toe dan voorheen gedacht. In 2050 telt Brabant naar verwachting 3 miljoen inwoners, 375.000 meer dan in 2023.

De prognose van 3 miljoen inwoners is 160 duizend hoger dan de vorige prognose. Iedere drie jaar actualiseert de provincie haar bevolkings- en woningbehoefteprognose.

Bouwopgave

Samenhangend met de bevolkingstoename heeft Noord-Brabant een flinke woningbouwopgave. Waar Brabant nu bijna 1,18 miljoen woningen telt, zijn er in 2050 1,44 miljoen nodig om te voorzien in de woningbehoefte. Dit zijn er ruim 85.000 meer dan in de vorige prognose uit 2020. Tussen 2023 en 2050 moet de woningvoorraad in Brabant groeien met 265.000 woningen. Dat zijn er bijna 10.000 per jaar.

Lees ook: Brabantse bouw breekt records maar ziet de bui al hangen

Dat aantal van 265.000 is bijna een kwart meer dan het huidige aantal te bouwen woningen woningen. Een groot deel hiervan, 165.000, moet voor 2035 gerealiseerd zijn. Dat maakt de opgave dus om te beginnen niet 10.000, maar 13.750 per jaar.

Van die 165.000 is 137.500 voor de verwachte huishoudensgroei en 27.500 om het huidige woningtekort in te lopen.

Genoeg plannen

Op dit moment zijn er plannen voor maar liefst 196.000 woningen in Brabant. Dit is het hoogste niveau van het planaanbod sinds 2010. Van die 196.000 zijn er 114.000 gepland voor de eerstkomende vijf jaar. Een groot deel hiervan is al opgenomen in een onherroepelijk of vastgesteld gemeentelijk bestemmingsplan, de zogenaamde harde plannen. ‘Er is dus geen gebrek aan woningbouwplannen,’ aldus gedeputeerde Wilma Dirken (o.a. Wonen). ‘De crux zit hem in de uitvoering van die plannen. Om daar versnelling aan te geven overleggen bouwbedrijven, woningbouwcorporaties, gemeenten, provincie en Rijk per regio over knelpunten en manieren om het tempo van de woningbouw te verhogen.’