Na de City Deals is er nu ook de Town Deal

In navolging van de City Deals bestaat er sinds dit jaar ook een zogenoemde Town Deal. Met vereende kracht worden daarin kleinere gemeenten, veelal in het landelijke gebied, geholpen om ingewikkelde projecten van de grond te krijgen. BZK-ambtenaren Steven Kroesbergen en Marieke Meijer lichten de aanpak toe.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 10, 27 oktober 2023

In mei sloot het Rijk (BZK) samen met vijf landelijke gemeenten de eerste Town Deal. Daarin staan concrete projecten in kleine en middelgrote gemeenten centraal, die met medewerking van het Rijk, kennisinstituten en bedrijven een impuls moeten krijgen. Gemeenten ‘in de regio’ konden projecten indienen die passen binnen het thema ‘aantrekkelijk wonen en vestigingsklimaat’. De projecten binnen dat thema zijn divers, zo is gebleken. Ze lopen uiteen van het helpen verduurzamen van de bestaande woningvoorraad tot het maken van een gebiedsvisie en het herinrichten van een dorpskern.

De aanpak van de City Deals is niet een-op-een overgezet naar de Town Deal. Meijer: ‘We hebben gekeken welke vragen er speelden bij kleinere gemeenten op het thema ‘aantrekkelijk wonen en vestigingsklimaat’. Kleinere gemeenten hebben minder inwoners en vaak ook minder ambtelijke capaciteit. Daarom hebben we ons in de Town Deal beperkt tot een actueel project of een hulpvraag. Daarbij wordt gekeken welke partijen kunnen aanhaken om doorbraken te forceren. Het idee is om de inzet duidelijk te richten. We proberen met de juiste partijen van buiten, waaronder wij als ministerie, een impuls te geven aan projecten.’ Kroesbergen vertelt dat dit moet zorgen voor vernieuwende ideeën voor de doorstroom op de woningmarkt en het vergroten van het woningaanbod, het behoud van lokale voorzieningen, verduurzaming en vergroting van de economische kwaliteit van een gemeente of regio. ‘De opgedane kennis en de lessen worden gedeeld, zodat ook andere gemeenten hier hun voordeel mee kunnen doen.’

Het interview met Steven Kroesbergen en Marieke Meijer is te vinden op www.gebiedsontwikkeling.nu

 

Laatste nieuws

Evenementen