Meer ouderenhuisvesting nodig

Als de zorgvraag van ouderen zich ontwikkelt zoals verwacht, zal 33% van de nieuwe woningen die gebouwd worden tussen nu en 2050 voor ouderen beschikbaar gesteld moeten worden.

Dat wordt duidelijk uit onderzoek van CBRE Nederland over de toekomst van zorgvastgoed in Nederland. Volgens het onderzoek zijn er tussen nu en 2050 1,3 mln extra woningen nodig. Daarvan zouden er 433.000 nodig zijn voor de huisvesting van ouderen, dat komt neer op 33% van de extra woningen. 

Een belangrijk punt is, volgens CBRE, dat ouderen hoofdzakelijk in koopwoningen wonen. Een beperkende factor voor doorstroming op de huizenmarkt is de relatief beperkte kwaliteit van bestaande ouderenwoningen. Door levensloopbestendige huizen te bouwen, die aansluiten bij de behoeften van de doelgroep, wordt een verhuisketen op gang gebracht, aldus CBRE.

Laura Seckel, head of healthcare bij CBRE Nederland: “Doordat we heel Nederland, zowel landelijk, regionaal als lokaal, met zorg- en vastgoeddata in beeld hebben gebracht, kunnen we precies laten zien wat er al aan zorgvastgoed is. Maar ook wat er nodig is qua uitbreiding en verbetering daarvan, wat de mogelijkheden zijn, op welke locatie en met welke snelheid.”

Naast het uitbreiden van het aantal (zorg)woningen in Nederland is volgens het onderzoek van CBRE een minstens zo urgente opgave het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving. Het verduurzamingsniveau van verpleeg- en verzorgingshuizen ligt nog ver achter op dat van sociale huurwoningen, kantoren en logistiek vastgoed. 

 “Door te investeren in duurzaamheid dalen de energiekosten voor zorgorganisaties, creëren we gezondere omgevingen wat ten goede komt aan de gezondheid en welzijn van mensen (inclusief zorgpersoneel) en werken we aan die nodige toekomstbestendige zorgsector,” aldus Laura Seckel.