Koopwoningmarkt volgt normaal seizoenspatroon

Het tweede kwartaal van 2023 laat een gunstigere koopprijsontwikkeling zien, evenals een hoger aantal afgesloten hypotheken en verkochte woningen.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 9, 29 september 2023

Dit past binnen het gebruikelijke seizoenspatroon van de koopwoningmarkt en kan daarom nog niet gezien worden als de definitieve ommekeer van de huidige neerwaartse correctie op de koopwoningmarkt. Er zijn wel aanwijzingen dat een vrije val van transacties en prijzen de komende maanden niet te verwachten is, blijkt uit de tweeënveertigste Monitor Koopwoningmarkt over Q2 2023.

De mediane verkoopprijs (gepresenteerd door de NVM) ontwikkelt zich normaal gesproken altijd iets gunstiger in het tweede en vierde kwartaal dan in het voorliggende kwartaal. De stijging op kwartaalbasis van de mediane verkoopprijs in het tweede kwartaal van 2023 (+2,8%), na de daling (–3,1%) in het vorige kwartaal, past dus in dat seizoenspatroon. De Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK), die 2 tot 3 maanden achterloopt op de NVM-cijfers, kent een tegengesteld seizoenspatroon. Dezelfde iets gunstigere ontwikkeling geldt ook voor de iets sterkere daling van de PBK in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023 (respectievelijk –1,9% en –1,6%).

Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar er zijn wel onderliggende signalen die wijzen op een zachte landing van de koopwoningmarkt op kortere termijn. De krapte op de koopwoningmarkt neemt in de eerste helft van 2023 toch weer iets toe. Daarnaast durven eigenaar–bewoners hun woning ook weer vaker te koop te zetten; het nieuwe aanbod van te verkopen woningen in de bestaande woningvoorraad neemt in het tweede kwartaal van 2023 voor het eerst sinds een jaar weer toe. Meer algemeen blijkt het vertrouwen van de woonconsumenten in de koopwoningmarkt niet verder meer af te nemen.

De terugval van de woningbouwproductie in de koopsector lijkt zich te ontwikkelen tot een ‘vrije val’. Zowel het aanbod, de verkoop als de oplevering van nieuwe koopwoningen zakken in het eerste kwartaal van 2023 nog verder terug, wat deels te verklaren is vanuit het seizoenspatroon op de nieuwbouwmarkt. Het zeer geringe aanbod van maar 2100 nieuwbouwkoopwoningen (maar liefst –57% ten opzichte van het vorige kwartaal en –63% in vergelijking met een jaar geleden) vormt desondanks een zeer somber beeld voor de nieuwbouwproductie in de komende jaren.

De Monitor Koopwoningmarkt is te downloaden op www.tudelft.nl/bk/actueel/nieuws