Koopwoningen duurzamer dan gedacht

Koopwoningen in Nederland hebben gemiddeld energielabel C en zijn duurzamer dan de geregistreerde labels suggereren, zo toont een analyse van Brainbay aan.

Maar liefst 92% van de geregistreerde energielabels is opgesteld via verouderde en onnauwkeurige meetmethoden, stelt Brainbay. Bovendien vragen woningeigenaren na verduurzaming zelden om een bijgewerkt label. Om de actuele energieprestaties van koopwoningen inzichtelijk te maken, heeft de NVM-dochter een Verduurzamingsmonitor ontwikkeld.

Uit de monitor blijkt onder meer dat Nederlandse koopwoningen gemiddeld energielabel C hebben en veel duurzamer zijn dan de geregistreerde labels suggereren. Ook komt naar voren dat in de afgelopen twee jaar grote stappen zijn gezet in het verduurzamen van de woningvoorraad. Desondanks blijft er naar inzicht van Brainbay werk aan de winkel: een gemiddelde van label C betekent dat een aanzienlijk deel van de koopwoningen nog geen groen label heeft.

Almere is het duurzaamst

Regionaal zijn er opvallende verschillen in de gemiddelde energieprestaties van woningen. Almere blijkt de meest duurzame woningvoorraad van Nederland te hebben, terwijl gemeenten aan de randen van het land de grootste duurzaamheidsuitdaging kennen. De energieprestaties worden sterk beïnvloed door woning- en bewonerskenmerken. Kleine vrijstaande woningen zijn vaak minder duurzaam, en ouderen en mensen met lagere inkomens bezitten vaker woningen met slechtere energielabels. 

Doorstroming

Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor beleidsmaatregelen, zoals het bevorderen van doorstroming onder ouderen. Dit zorgt volgens Brainbay niet alleen voor een verhuisketen, maar bevordert ook verduurzaming. Ouderen bezitten namelijk minder duurzame woningen, terwijl nieuwe bewoners geneigd zijn te verduurzamen. De meest significante stappen kunnen worden gezet bij de minst duurzame woningen, maar deze behoren vaak toe aan huishoudens met lage inkomens. Het stimuleren van verduurzaming binnen deze groep heeft een krachtige impact op zowel het verduurzamen van de woningvoorraad als het verminderen van de energielasten voor deze groep. 

Kunstmatige intelligentie

Een door Brainbay ontwikkeld AI-model koppelt de energieprestaties van woningen met een NTA 8800 energielabel aan de woningeigenschappen (zoals bouwjaar, type en locatie) en huishoudenskenmerken (zoals inkomen en leeftijd). Vanuit deze data voorspelt het model door kunstmatige intelligentie de energieprestaties van de woningen die nog geen nauwkeurig label hebben. Dit is vergelijkbaar met de academisch gevalideerde modelwaarde-methode die Brainbay al langer toepast in de vastgoedsector.