Inflatie naar -0,4% door lagere energieprijs

De inflatie was in oktober -0,4%, meldt het CBS. De deflatie komt volledig op het conto van de torenhoge energieprijzen in oktober 2022. Zonder energie in de berekening mee te nemen, bedroeg de inflatie in oktober 5,1%.

Dat percentage is nog altijd ver verwijderd van de 2% inflatie die de Europese Centrale Bank (ECB) nastreeft. Toch verhoogt de ECB de beleidsrente, die sinds de zomer van 2022 stapsgewijs omhoog is gegaan naar 4%, niet. Tijdens de beleidsvergadering van de ECB eind oktober, gaf ECB-president Christine Lagarde aan er vertrouwen in te hebben dat de inflatie op de middellange termijn terugloopt naar 2%.

Renteverhogingen komen er voorlopig niet, maar renteverlagingen evenmin. Het Economisch Bureau van ABN Amro spreekt in een recente prognose de verwachting uit, dat de ECB de rente in elk geval tot maart 2024 op het huidige niveau houdt, waarna ze deze kan gaan verlagen.

Prijsontwikkeling remt af

De huidige daling van de inflatie betekent niet dat de prijzen in oktober 2023 zijn gedaald ten opzichte van september 2023. Prijzen voor consumenten waren in oktober 0,4% hoger dan in september, maar de prijsontwikkeling remde iets af. Voedingsmiddelen waren in oktober weliswaar 7,9% duurder dan vorig jaar, maar in september was dat 9,4%. Naast voeding hadden ook de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en kleding een drukkend effect op de ontwikkeling van de inflatie.

Inflatie in Eurozone

Het CBS publiceert sinds 1996 twee verschillende cijfers voor inflatie. Eén op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en één op basis van de geharmoniseerde index van consumentenprijzen (HICP). Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in oktober 1% goedkoper dan vorig jaar. In september was de inflatie volgens de HICP -0,3%. De inflatie in de eurozone daalde van 4,3% in september naar 2,9% in oktober.