In de regio Rotterdam tot en met 2030 circa 100.000 woningen

De gemeenten en corporaties in de regio Rotterdam spreken af tot en met 2030 ongeveer 100.000 woningen te gaan bouwen.

Dat worden 57.000 betaalbare woningen, waarvan 28.000 sociaal, inclusief 22.500 door corporaties.  

De afspraken zijn op vrijdag 27 januari vastgelegd in het geactualiseerde Regioakkoord 2022. De provincie gaat het Regioakkoord de komende tijd beoordelen.

De afspraken tussen gemeenten, corporaties en provincie zijn het begin. Ze vormen de basis voor de nader te maken afspraken voor de periode tot en met 2030 tussen Rijk, provincie, gemeenten en corporaties in de regionale realisatieagenda. De omstandigheden om te bouwen zijn op dit moment helaas ongunstig. De bouwkosten zijn hoog en de rente stijgt, terwijl de opbrengsten teruglopen. Daarnaast spelen specifieke problemen die de start van het bouwen bemoeilijken, zoals het stikstofdossier of lange gerechtelijke procedures. Ook is er meer terughoudendheid bij ontwikkelende partijen, omdat er veel onzekerheden zijn. Het is daarom belangrijk dat alle betrokken partijen maximale inzet plegen en er in samenwerking met het Rijk, provincie en andere partners oplossingen worden gevonden voor alle knelpunten.

Jan Willem Mijnans, wethouder Wonen van de gemeente Nissewaard en tevens voorzitter van het Samenwerkingsverband, is blij met het vernieuwde Regioakkoord. ‘Het is positief dat veel gemeenten meer sociale en middeldure woningen willen gaan bouwen. Daar moet wel iedereen zijn schouders onder zetten. Ik ben blij met de corporaties van Maaskoepel als partner. Zij zijn noodzakelijk om vooral de sociale woningvoorraad op peil te brengen en houden. Ik verwacht ook wat van het Rijk.’

De directeur van Maaskoepel, Annemarieke van Ettinger-Van Herk, heeft het proces, om te komen tot een geactualiseerd Regioakkoord, van nabij meegemaakt: ‘Met ons manifest Gewoon Wonen hebben de corporaties in de regio grote ambitie getoond. Ik ben blij dat er met ons nu afspraken zijn gemaakt over het bouwen van 22.500 sociale huurwoningen door de corporaties. Het gaat nu om twee dingen: het waarmaken van die belofte en het verder opplussen van de sociale ambities. Ik merk dat bij de corporaties keihard wordt getrokken aan de realisatie, ook met initiatieven zoals De Rotterdamse Bouwversnelling, dus dit is een eerste stap en zeker niet de laatste.’