Impact van CO2-heffingen op de vastgoedsector

Philip Gallas volgde de afgelopen vier jaar de opleiding Master of Science in Real Estate (MSRE) aan de ASRE.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 10, 27 oktober 2023

Voor zijn MSRE-scriptie koos hij als onderwerp de gevolgen voor de vastgoedsector van het Europese C O2-heffingssysteem dat nu al geldt voor industriële bedrijven. De EU wil dat ook gebouweigenaren in 2027 voor CO2-uitstoot gaan betalen. ‘Dat moet eigenaren en gebruikers stimuleren hun uitstoot terug te dringen.’ Gallas onderzocht hoe vastgoedbeleggers tegen het Europese heffingssysteem aankijken en of zij maatregelen zullen nemen om de uitstoot door hun gebouwen te beperken. ‘Het is nog de vraag of de CO2-heffing er komt. De verwachting is dat dit systeem in 2027 wordt ingevoerd. Dat is meteen ook wat mijn onderzoek lastig maakte. In grote lijnen is het systeem helder, maar op detailniveau is nog veel onduidelijk, zoals de prijs van CO2-uitstoot. Kort voor de invoering zal worden gekeken of de betaalbaarheid niet al te veel in het geding komt.’

Er zijn twee stromingen, aldus Gallas. ‘De ene zegt dat je voor het gebruik moet belasten, de andere wil het aan de markt overlaten. Het CO2-heffingssysteem is een combinatie van beide, want er worden emissierechten gecreëerd die vervolgens kunnen worden verhandeld of uitgewisseld. Het Europese CO2-heffingssysteem bestaat al een paar jaar in de industriële sector – het Europese Emission Trade System, ofwel ETS 1. Omdat dat dit zo goed werkt, is nu het plan dit ook voor de gebouwde omgeving in te voeren, ETS 2.’

Mensen zien het als een krachtig en efficiënt middel, merkte Gallas. ‘Er zitten ook elementen in van true pricing en de gebruiker betaalt. Of het ook werkelijk de business case verandert en leidt tot meer duurzaamheidsinvesteringen is niet direct te zeggen.’

Hij vraagt zich wel af wie die Europese heffingen gaat betalen. ‘Zijn dat de eigenaren of de gebruikers van het vastgoed? Nu het woningaanbod krap is, zullen dat vooral woninghuurders zijn. In de kantorenmarkt zou dat juist andersom kunnen zijn.’

 

Gallas is senior analist bij de Europese logistieke tak van de Canadese vastgoedbelegger Dream Advisors. Met zijn scriptie won Gallas de MSRE-scriptieprijs 2023. Het hele interview is terug te lezen op www.asre.nl