Horwath: omzet hotelmarkt is na corona terug op niveau

De Nederlandse hotelmarkt is grotendeels hersteld van de coronacrisis, dit blijkt uit het jongste marktrapport van Horwath HTL.

De bezettingsgraden zijn nog niet volledig hersteld, maar verbeteren sterk. Mede door de hoge inflatie zijn de gemiddelde kamerprijzen gestegen tot recordniveau. Hierdoor is de omzet voor het gemiddelde hotel weer even hoog als voor het start van de crisis, maar door de sterk gestegen kosten blijft de gemiddelde winst laag.

De bezettingsgraad van de Nederlandse hotels steeg in 2022 tot 65,8%. Dit is ruim 27 procentpunten boven het niveau van 2021 (38,6%), maar nog altijd 12 procentpunten onder het recordniveau van 2019 (78,2%). De gemiddelde kamerprijs is in 2022 sterk gestegen. Door de coronacrisis daalde de gemiddelde kamerprijs van € 120 in 2019 tot € 88 in 2021. In 2022 is echter een gemiddelde kamerprijs van € 134 gerealiseerd. Dit is een stijging van 52% ten opzichte van 2020, en een stijging van 12% ten opzichte van 2019.

Door het herstel in de gemiddelde bezettingsgraden en de stijging van de gemiddelde kamerprijzen is de omzet per beschikbare hotelkamer, gestegen van € 35 tot € 88, en stijging van ruim 150%. Doordat in 2022 ook hotelrestaurants, zalen en overige voorzieningen weer meer gebruikt werden, steeg de totale omzet nog sneller. De totale omzet per beschikbare hotelkamer (TRevPAR) steeg van € 64 in 2021 tot € 153 in 2022, een stijging van bijna 40%. Ten opzichte van 2019 is de totale omzet met 5% gestegen.

De exploitatiekosten zijn sinds de coronacrisis onder invloed van de hoge inflatie sterk gestegen. De gemiddelde prijsstijging sinds 2019 bedraagt in de Benelux-landen ruim 14%. Voor hotels in Nederland lag de gemiddelde kostenstijging nog hoger; met name de personeelskosten en de energiekosten zijn tussen 2019 en 2022 sterk gestegen. De winstgevendheid van de Nederlandse hotels staat hierdoor nog altijd onder druk. Uitgedrukt als percentage van de omzet is het bedrijfsresultaat in 2022 circa 31,5%. In 2019 was dit nog 41,3%. Het bedrijfsresultaat per beschikbare hotelkamer was € 48 in 2022. Ten opzichte van 2021 is de winst per hotelkamer bijna verviervoudigd, maar ten opzichte van 2019 is de winst met bijna 20% gedaald.

Horwath voorziet op basis van de resultaten van het eerste half jaar dat in 2023 het herstel aanhoudt, voor zowel de bezettingsgraden als de gemiddelde kamerprijzen. Op basis van de huidige resultaten verwachten de hoteliers dat de landelijke bezettingsgraad in 2023 zal uitkomen op circa 72%. Naar verwachting komt de gemiddelde kamerprijs dit jaar uit op circa € 146. De omzet per kamer zou hiermee uit kunnen komen op € 105; circa 12% boven het niveau van 2019. Vanwege de hoge inflatie zal nog geen sprake zijn van  herstel van het winstpercentage.

Het rapport geeft de resultaten weer van de hotellerie in Nederland, België en Luxemburg. Aan het onderzoek werken jaarlijks ruim vierhonderd drie-, vier- en vijfsterrenhotels in de Benelux mee.

img
Redacteur
Profiel

Laatste nieuws

Evenementen