Hogere CO2-prijs maakt traditionele woningbouw flink duurder

Woningen gebouwd met traditionele materialen zoals beton, steen en staal worden flink duurder als de prijs van CO2-uitstoot gaat stijgen. Het gebruik van biobased en circulaire materialen in nieuwe woningen wordt dan steeds aantrekkelijker. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting W/E adviseurs in opdracht van Achmea Real Estate.

Momenteel is de gebouwde omgeving goed voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot. Bij nieuwe woningen zorgen onder meer betere isolatie, zonnepanelen en warmtepompen in het gebruik al voor minder uitstoot. Maar in de productiefase, de bouw, is de uitstoot nog altijd hoog, omdat voor de productie van bijvoorbeeld staal en beton veel fossiele energie nodig is.

Om de uitstoot terug te dringen, is in de Europese Unie afgesproken om een prijs te koppelen aan de CO2-uitstoot. De verwachting is dat deze prijs de komende jaren flink zal stijgen om de klimaatdoelstellingen te halen. De meerkosten van traditionele bouw lopen dan snel op. Zeker als het emissiehandelssysteem in 2027 direct van toepassing wordt op de vastgoedmarkt.

Drie scenario’s

W/E adviseurs onderzocht in opdracht van Achmea Real Estate drie scenario’s voor het effect van de CO2-prijs op de prijs van een nieuwe woning. In het nul-scenario bedragen de kosten bij de gemiddelde uitstoot van de bouw van een woning € 5.300, uitgaande van een prijs van € 100 per ton CO2-uitstoot.

In een tweede scenario verdubbelt de CO2-prijs, wat resulteert in € 10.600 aan totale CO2- kosten. In het scenario met een ‘maatschappelijke’ CO2-prijs van € 1.000 per ton lopen de kosten op tot € 53.000. Met een gemiddelde nieuwbouwprijs van € 466.000 in 2021 zou dit laatste scenario betekenen dat de prijs van een nieuwbouwwoning met 10% stijgt als deze wordt gebouwd met de traditionele, fossiele bouwmaterialen. Het gebruik van bouwmaterialen met een beperkte of geen CO2-uitstoot wordt financieel aantrekkelijker naarmate de CO2-prijs stijgt. Op het moment is de businesscase financieel nog niet positief.

Maatschappelijke CO2-prijs

De ‘maatschappelijke CO2-prijs’ is niet alleen gebaseerd op de economische waarde van CO2- uitstoot, maar houdt ook rekening met de maatschappelijke impact van klimaatverandering, zoals hittestress, luchtvervuiling en wateroverlast. De provincie Utrecht heeft in 2023 als eerste Nederlandse overheid aangekondigd in het beleid een maatschappelijke CO2-prijs te hanteren van € 875 per ton.

“Het onderzoek van W/E helpt ons om het gebruik van CO2-arme materialen beter te kwantificeren”, zegt Jolien de Jongh, ESG-manager bij Achmea Real Estate. “We willen weten op welke materialen we moeten inzetten om het milieu zo min mogelijk te belasten én rendabel te investeren voor onze klanten. Meer biobased en circulaire materialen zijn nu al beter voor het klimaat. In de toekomst zijn ze dat ook voor de portemonnee.”