Hestia 1.0: Ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving

TNO en PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) hebben samen Hestia ontwikkeld, een open source en open access ruimtelijk energiemodel dat alle woningen in Nederland simuleert, om de effecten van beleid of andere invloeden te evalueren.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 9, 29 september 2023

Hestia kan worden gebruikt om analyses, simulaties en scenario’s te maken over de energietransitie in de gebouwde omgeving. Het model berekent naast de ontwikkeling van het gas-, elektriciteits- en warmteverbruik ook de kosten en baten van investeringen voor alle relevante actoren en vele andere aspecten gerelateerd aan de verduurzaming van woningen.

Het voornaamste doel van Hestia is om een zo accuraat mogelijke afspiegeling te geven van de woningvoorraad en de manier waarop deze kan veranderen onder verschillende invloeden. In Hestia is het mogelijk om op grote schaal data samen te brengen en te koppelen. Zo is er per woning het volgende bekend: locatie, woningtype, bouwjaar, schilvorm, energielabel, en aansluitingen op netwerken.

Hestia kan worden gebruikt om scenario’s te maken voor exogene invloeden, zoals nieuwbouw & sloop, klimaatverandering, kostenontwikkeling, energieprijzen, ingroei van warmtenetten en beleid. Dankzij data over onder andere investeringskosten, energiekosten, huur- en hypotheeklasten, onderhoud en beheer, en de verdeling van deze kosten onder actoren (o.a. verhuurder, huurder, eigenaar) kunnen investerings- en energiekosten en business cases berekend worden.

Met Hestia is het mogelijk om effecten van beleid in de gebouwde omgeving te verkennen, lokale en regionale aspecten in beeld te brengen, en verder te kijken dan alleen gasvraag en CO2-emissies.

Meer informatie over Hestia is te vinden op www.pbl.nl/publicaties

 

Laatste nieuws

Evenementen