Hart voor Delft stelt vragen over verkoop gebouw aan Royal HaskoningDHV

Hart voor Delft verlangt van het College van burgemeester en wethouders helderheid over de rol van de gemeente bij de verkoop van een monumentaal gebouw van TU Delft aan de Mijnbouwstraat 120 in Delft aan Royal HasKoningDHV.

De gemeenteraadsfractie wil meer weten over de rol die burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft gespeeld bij de verhuizing van het regiokantoor van Royal HasKoningDHV naar Delft. Ook wil de fractie duidelijkheid over de verlaging van de huur van parkeerplaatsen en de korting op de gemeentelijke kosten bij herbestemming ter waarde van €400.000.

De raadsvragen zijn gesteld na een publicatie in NRC Handelsblad. NRC reconstrueerde afgelopen week de schimmige gang van zaken rond de verkoop van het monumentale universiteitsgebouw door TU Delft. De voormalige ruim honderd jaar oude faculteit Mijnbouwkunde kwam in 2020 ver beneden de marktprijs in handen van het ingenieursbureau. Pogingen van TU-onderhandelaars om een betere prijs te realiseren – het gebouw was eerder getaxeerd op een waarde van €8,7 mln - zouden door de bestuursvoorzitter van TU Delft zijn tegengewerkt. Ook zou het College van burgemeester en wethouders bereid zijn geweest de deal met  €1 mln te steunen om het ingenieursbureau naar Delft te doen verhuizen.

Royal HaskoningDHV bouwt in Delft een nieuw regiokantoor voor de achthonderd medewerkers die nu nog werkzaam zijn in Rotterdam en Den Haag.  

img
Redacteur
Profiel