Groen licht voor 102 zorgwoningen Mikado Horst

In het Limburgse Horst start de herontwikkeling van het Mikado-terrein. De gebiedsontwikkeling bestaat uit twee zorggebouwen met 102 appartementen, dagbesteding, kantoorruimte, een restaurant en een park dat zowel aansluit op de behoeftes van bewoners met een beperking als op die van de buurt. 

De herontwikkeling bevindt zich midden in een bestaande wijk, waarbij de oude gesloten opzet plaats maakt voor een nieuw open gebiedsconcept, dat de zorggebouwen verbindt met de omliggende woonbuurt. Het ontwerp van Studio Komma is toegesneden op de nieuwe manier van wonen van de opdrachtgever (Dichterbij). Hierbij staat een betekenisvol leven centraal, een leefomgeving waarbij bewoners zo vrij en autonoom mogelijk hun dag indelen.

De ruimte hiervoor wordt bijvoorbeeld gevonden in leefkwaliteit in en rondom het appartement, een bijzondere wijze van invulling van de dag en het activeren van het omliggende park. De bewonersgroep is daarbij zeer divers: van mensen met een licht verstandelijke tot ernstig meervoudige beperking, en van jong(volwassenen) tot ouderen.

De woongebouwen zijn ontworpen volgens het Passiefhuis-concept en worden in hoge mate geïsoleerd zonder gebruik te hoeven maken van actieve koeling of verwarming.De appartementen zelf zijn generiek van ontwerp, maar wel flexibel van indeling. Ze zijn voorbereid om bewoners gedurende meerdere levensfases te faciliteren, en er zijn meerdere indelingsvarianten mogelijk om in te spelen op de complexiteit van de doelgroep.