Forse investering in infra moet woningbouw aanjagen

Het kabinet heeft voor 590 miljoen euro aan bijdragen toegezegd die de infrastructuur en mobiliteit op 32 voorziene woningbouwlocaties moeten verbeteren. Een ongeveer even groot bedrag is al gereserveerd voor nog eens 38 locaties. 

De eerste 32 projecten die een bijdrage voor infra krijgen van het rijk zijn goed voor 71.394 nieuwe wonigen. De gereserveerde gelden voor de 38 andere projecten zijn goed voor voor 63.928 woningen. Over deze laatste projecten moeten in het najaar afspraken worden gemaakt. 

'Meer woningen bouwen'

De gemeente Dordrecht is één van de spekkopers van de infrasubsidie. De gemeente krijgt € 28,6 miljoen Rijksbijdrage voor infra en mobiliteit rondom het Maasterras en Spuiboulevard. Wethouder Maarten Burggraaf (Stadsontwikkeling): 'Dankzij deze bijdrage kunnen we onder andere het spoor afschermen en een park met ondergronds parkeren ontwikkelen. Heel veel leefkwaliteit toevoegen dus en daarmee kunnen we meer woningen bouwen.'  De gemeente voorziet op beide locaties 3500 woningen. 

Voor buurgemeente Zwijndrecht is € 6.250.000 gereserveerd voor infra-investeringen in het zogeheten Stationskwartier. Hier zijn de komende jaren 570 woningen voorzien. 

Duur Fellenoord

In Eindhoven pakken de benodigde investeringen absoluut en relatief veel duurder uit. Voor de ontsluiting van gebiedsontwikkeling Fellenoord is € 75 miljoen toegekend. Uiteindelijk moeten daar 3160 woningen komen. Andere grote ontvangers zijn Utrecht( Zuidwest - 86,7 miljoen, 6.200 woningen) en Haarlem (€ 61,9 miljoen 6.185 woningen). 

Het kabinet heeft voor de komende 10 jaar € 7,5 miljard beschikbaar gesteld voor het bereikbaar maken van nieuwe grootschalige woningbouwlocaties. Om snel stappen te kunnen zetten, hebben de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) samen met regionale overheden versnellingsafspraken gemaakt. 

De investeringen van het Rijk gaan bijvoorbeeld over aanpassingen van tunnels, het aanleggen van rotondes, wegen, fietsbruggen en fietsroutes, deelmobiliteit en mobility-hubs en aanpassingen rond (bus)stations.Het Rijk stelt dit jaar in totaal € 1,5 miljard beschikbaar voor deze zogenoemde versnellingsafspraken.

Lees ook: Ook klein 'cadeau' onmisbaar om woningbouw vlot te trekken

Kritiek op rijksbijdrage

Imiddels worden er door de Algemene Rekenkamer al vraagtekens gezet bij de verantwoording van de gelden die het Rijk uittrekt om woningbouw vlot te trekken. Volgens minister De Jonge (Volkhuisvesting en Ruimtelijke Ordening) is een rijksbijdrage echter onmisbaar.