Financiële positie 100 grootste corporaties verbeterd in 2022

In 2022 is de financiële positie van de 100 grootste woningcorporaties gemiddeld genomen verbeterd. Een belangrijke verklaring hiervoor is de halvering van de verhuurderheffing in 2022.

Dit blijkt uit het onderzoek Corporaties in beeld 2022 van Finance Ideas, op basis van een analyse van de jaarverslagen van de 100 grootste woningcorporaties. De operationele kasstroom in de DAEB takken (o.a. sociale huurwoningen, maatschappelijk vastgoed) is in 2022 sterk toegenomen met 19,9% ten opzichte van 2021. De uitgaven voor nieuwbouw zijn in de DAEB takken in geringe mate gedaald.

Verder wordt de impact van de Nationale prestatieafspraken volgens het onderzoek pas de komende jaren zichtbaar. Het saldo exploitatie is gemiddeld genomen voor de 100 corporaties negatief. Dit laat zien dat de verbeteruitgaven niet kunnen worden gedekt uit de operationele kasstroom.

In het aankomende nummer van PropertyNL Magazine, dat op 24 november 2023 verschijnt, wordt aan dit onderzoek uitgebreid aandacht besteed.

Laatste nieuws

Evenementen